XPPRO
English       Tiếng Việt
Bảng tra mã chíp
MÃ OEM DÙNG CHO MÁY IN HP
HBMONO-4 HP P1005/P1006/P1505/M1120/1319/M1522//P1102/P1566/1606/P4014/4515/P2035/2055/P3015 (CB435A, CB436A, CE285A, CE278A, CC364A, CE255A, CE505A) chip 
HBMONO-3 HP P1005/ P1006/P1505/M1120/1319/M1522 ; Canon LBP3010/3100/3018/3108/3050/3150//3250 chip 
HBMONOH-2 HP monochrome chip high yield (HP P2015, HP P3005,HP1300, HP 1320, HP 2300, HP24X0, HP 4200, HP 4250, HP4300, HP 4350, HP 3390/3392) (Q7553X, Q7551X, Q2613X, Q5949X, Q2610A, Q6511X, Q1338A,Q1339A,Q5942X) ; Canon LBP-3310/3370(CRG315)
HBMONOL-2 HP monochrome chip low yield (HP P2015, HP P3005, HP 1160, HP1300, HP 1320, HP 2300, HP24X0, HP 4200, HP 4250, HP4300, HP 4350, HP3390/3392) (Q7553A, Q7551A, Q2613A, Q5949A, Q2610A, Q6511A, Q1338A,Q1339A,Q5942A) ; Canon LBP-3300/3600(CRG308)
HP 2500/2550 CMY(4K) HP 1500/2500/2550/2820/2840 ; Canon LBP5200/2410/8180(CRG301) color chip 
HP 2500/2550 D(20K) HP 1500/2500/2550/2820/2840 drum chip 
HP 2500/2550 K(5K) HP 1500/2500/2550/2820/2840 ; Canon LBP5200/2410/8180(CRG301) black chip
HP 2600 C  HP 1600/2600/2605//CM1015/CM1017 ; Canon LBP5000/5100(CRG307) Cyan chip 
HP 2600 K  HP 1600/2600/2605//CM1015/CM1017 ; Canon LBP5000/5100(CRG307) Black chip 
HP 2600 M  HP 1600/2600/2605//CM1015/CM1017 ; Canon LBP5000/5100(CRG307) Magenta chip 
HP 2600 Y  HP 1600/2600/2605//CM1015/CM1017 ; Canon LBP5000/5100(CRG307) Yellow chip 
HP 3000 C  HP 3000/2700 Cyan chip (Q7561A)
HP 3000 K  HP 3000/2700 Black chip (Q7560A)
HP 3000 M  HP 3000/2700 Magenta chip (Q7563A)
HP 3000 Y  HP 3000/2700 Yellow chip (Q7562A)
HP 3600 K-U  HP 1600/2600/3000/3600/4730 ; Canon LBP5300/5360(CRG311) Black chip
HP 3600 C-U  HP 1600/2600/3000/3600/4730 ; Canon LBP5300(CRG311) Cyan chip 
HP 3600 M-U  HP 1600/2600/3000/3600/4730 ; Canon LBP5300(CRG311) Magenta chip
HP 3600 Y-U  HP 1600/2600/3000/3600/4730 ; Canon LBP5300(CRG311) Yellow chip 
HP 3800 K-U  HP 1600/2600/3000/3800/4700/4730/CP3505 ; Canon LBP5300/5360(CRG311) Black chip
HP 3800 C-U  HP 1600/2600/3000/3800/4700/4730/CP3505 ; Canon LBP5360(CRG711) Cyan chip 
HP 3800 M-U  HP 1600/2600/3000/3800/4700/4730/CP3505 ; Canon LBP5360(CRG711) Magenta chip
HP 3800 Y-U  HP 1600/2600/3000/3800/4700/4730/CP3505 ; Canon LBP5360(CRG711) Yellow chip 
HP 3600 C  HP 3600 Cyan chip (Q6471A)
HP 3600 M  HP 3600 Magenta chip (Q6473A)
HP 3600 Y  HP 3600 Yellow chip (Q6472A)
HP 3600/3800 K  HP 3600/3800 Black chip (Q6470A)
HP 3800 C  HP 3800 Cyan chip (Q7581A)
HP 3800 M  HP 3800 Magenta chip (Q7583A)
HP 3800 Y  HP 3800 Yellow chip (Q7582A)
HP 4700 C  HP 4700 Cyan chip (Q5951A)
HP 4700 K  HP 4700 Black chip (Q5950A)
HP 4700 M  HP 4700 Magenta chip (Q5953A)
HP 4700 Y  HP 4700 Yellow chip (Q5952A)
HP 4730 C  HP 4730 Cyan chip (Q6461A)
HP 4730 K  HP 4730 Black chip (Q6460A)
HP 4730 M  HP 4730 Magenta chip (Q6463A)
HP 4730 Y  HP 4730 Yellow chip (Q6462A)
HP 5200 HP 5200 (Q7516A) 12K chip
HP CP1025 C HP CP1025 Cyan chip 1K CE311A
HP CP1025 K HP CP1025 Black chip 1.2 K CE310A
HP CP1025 M HP CP1025 Magenta chip 1K CE313A
HP CP1025 Y HP CP1025 Yellow chip 1K CE312A
HP CP1215 C HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K (CB541A) 1.4K ; Canon LBP 5050/8050(CRG316) Cyan chip
HP CP1215 K HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K (CB540A) 2.2K ; Canon LBP 5050/8050(CRG316) Black chip
HP CP1215 M HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K (CB543A) 1.4K ; Canon LBP 5050/8050(CRG316) Magenta chip 
HP CP1215 Y HP Cp1210/5/1510/5N/1518NI/CM1312K (CB542A) 1.4K ; Canon LBP 5050/8050(CRG316) Yellow chip
HP CM1415 C HP CM1415/CP1525 Cyan chip 1.3K CE321A          
HP CM1415 K HP CM1415/CP1525 Black chip 2K CE320A          
HP CM1415 M HP CM1415/CP1525 Magenta chip 1.3K CE323A          
HP CM1415 Y HP CM1415/CP1525 Yellow chip 1.3K CE322A          
HP CP2025 C HP CP2020/2025/CM2320MFP (CC531A) 2.8K ; Canon MF 8350/7200(CRG418) Cyan chip 
HP CP2025 K HP CP2020/2025/CM2320MFP (CC530A) 3.5K ; Canon MF 8350/7200(CRG418) Black chip
HP CP2025 M HP CP2020/2025/CM2320MFP (CC533A) 2.8K ; Canon MF 8350/7200(CRG418) Magenta chip
HP CP2025 Y HP CP2020/2025/CM2320MFP (CC532A) 2.8K ; Canon MF 8350/7200(CRG418) Yellow chip
HP CP3525 C HP CP3525/CM3530MFP cyan chip 7K CE251A
HP CP3525 K(A) HP CP3525/CM3530MFP black chip 5K CE250A
HP CP3525 K(X) HP CP3525/CM3530MFP black chip 10.5K CE250X
HP CP3525 M HP CP3525/CM3530MFP Magenta chip 7K CE253A
HP CP3525 Y HP CP3525/CM3530MFP yellow chip 7K CE252A
HP CP4005C HP CP4005C Cyan chipCB401A 7.5k
HP CP4005K HP CP4005 Black chip CB400A 7.5k
HP CP4005M HP CP4005M Magenta chipCB403A 7.5k
HP CP4005Y HP CP4005Y Yellow chipCB402A 7.5k
HP CP4025C HP CP4025/4525 Cyan chip (CE261A) 11K
HP CP4025K HP CP4025/4525 Black chip (CE260A) 8.5K
HP CP4025M HP CP4025/4525 Magenta chip (CE263A) 11K
HP CP4025Y HP CP4025/4525 Yellow chip (CE262A) 11K
HP CP5225C HP CP5225 Cyan chip (CE741A) 7.3K
HP CP5225K HP CP5225 Black chip (CE740A) 7K
HP CP5225M HP CP5225 Magenta chip (CE743A) 7.3K
HP CP5225Y HP CP5225 Yellow chip (CE742A) 7.3K
HP M5025A HP M5025mfp / M5035mfp (Q7570A) 15K chip
HP P1005 HP P1005/ P1006 1.5K (CB435A) ; Canon LBP3010/3100/3018/3108/3050/3150(CRG912) chip
HP P1007 HP P1007/1008 chip 1.5K CC388A
HP P1102 (CE285A) HP P1100/P1102W/M1130/M1210 (CE285A) 1.6K chip
HP P1505 HP P1505/P1522/M1120/1319 2K (CB436A) ; Canon LBP 3250(CRG313) chip
HP P1566 (CE278A)  HP P1560/P1566/P1600/P1606 (CE278A)Canon328/728 2.1K chip
HP P2035 HP P2030/2035/P2055 chip 2.3K CE505A
HP P2055 HP P2055 chip 6.5K CE505X
HP P3015H HP P3015 (CE255X) 12.5K   
HP P3015L HP P3015 (CE255A) 6K
HP P4015/4515H HP P4015/4515 chip 24 K (CC364X)
HP P4014/4515L HP P4014/4015/4515 chip 10 K (CC364A)
HP M4555L HP CE390A 10K HP M4555h/M4555fskm/M600/M602dn
HP M4555H HP CE390X 24K HP M4555h/M4555fskm/M600/M602dn
MÃ OEM DÙNG CHO MÁY IN SAMSUNG
SamCLP300C (America) Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN CYAN chip 1K
SamCLP300C (Europe) Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN CYAN chip 1K
SamCLP300C (EXP) Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN CYAN chip 1K
SamCLP300K (America) Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN Black chip 2K
SamCLP300K (Europe) Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN Black chip 2K
SamCLP300K (Exp) Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN Black chip 2K
SamCLP300M (America) Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN MAGENTA chip 1K
SamCLP300M (Europe) Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN MAGENTA chip 1K
SamCLP300M (EXP) Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN MAGENTA chip 1K
SamCLP300Y (America) Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN Yellow chip 1K
SamCLP300Y (Europe) Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN Yellow chip 1K
SamCLP300Y (Exp) Samsung CLP 300/CLX 3160 N/CLX 3160FN Yellow chip 1K
SamCLP315K (Exp) CLT-409-Samsung CLP 310/315/CLX 3170 N/ 3175 Black chip 1.5K
SamCLP315C (Exp) CLT-409-Samsung CLP 310/315/CLX 3170 N/ 3175 Cyan chip 1K
SamCLP315M (Exp) CLT-409-Samsung CLP 310/315/CLX 3170 N/ 3175 Magenta chip 1K
SamCLP315Y (Exp) CLT-409-Samsung CLP 310/315/CLX 3170 N/ 3175 Yellow chip 1K
SamCLP315K (EUR) CLT-409-Samsung CLP 310/315/CLX 3170 N/ 3175 Black chip 1.5K
SamCLP315C (EUR) CLT-409-Samsung CLP 310/315/CLX 3170 N/ 3175 Cyan chip 1K
SamCLP315M (EUR) CLT-409-Samsung CLP 310/315/CLX 3170 N/ 3175 Magenta chip 1K
SamCLP315Y (EUR) CLT-409-Samsung CLP 310/315/CLX 3170 N/ 3175 Yellow chip 1K
SamCLP325K (Exp) CLT-407-Samsung CLP 320/325/CLX3185/3285 Black chip 1.5K
SamCLP325C (Exp) CLT-407-Samsung CLP 320/325/CLX3185/3285 Cyan chip 1K
SamCLP325M (Exp) CLT-407-Samsung CLP 320/325/CLX3185/3285 Magenta chip 1K
SamCLP325Y (Exp) CLT-407-Samsung CLP 320/325/CLX3185/3285 Yellow chip 1K
SamCLP325K (EUR) CLT-407-Samsung CLP 320/325/CLX3185/3285 Black chip 1.5K
SamCLP325C (EUR) CLT-407-Samsung CLP 320/325/CLX3185/3285 Cyan chip 1K
SamCLP325M (EUR) CLT-407-Samsung CLP 320/325/CLX3185/3285 Magenta chip 1K
SamCLP325Y (EUR) CLT-407-Samsung CLP 320/325/CLX3185/3285 Yellow chip 1K
SamCLP615K (Exp) CLT-508-Samsung CLP 615/620/670 Black chip 5K
SamCLP615C (Exp) CLT-508-Samsung CLP 615/620/670 Cyan chip 4K
SamCLP615M (Exp) CLT-508-Samsung CLP 615/620/670 Magenta chip 4K
SamCLP615Y (Exp) CLT-508-Samsung CLP 615/620/670 Yellow chip 4K
SamCLP615K (EUR) CLT-508-Samsung CLP 615/620/670 Black chip 5K
SamCLP615C (EUR) CLT-508-Samsung CLP 615/620/670 Cyan chip 4K
SamCLP615M (EUR) CLT-508-Samsung CLP 615/620/670 Magenta chip 4K
SamCLP615Y (EUR) CLT-508-Samsung CLP 615/620/670 Yellow chip 4K
SamCLP770K (Exp) CLT-609-Samsung CLP 770 Black chip 7K
SamCLP770C (Exp) CLT-609-Samsung CLP 770 Cyan chip 7K
SamCLP770M (Exp) CLT-609-Samsung CLP 770 Magenta chip 7K
SamCLP770Y (Exp) CLT-609-Samsung CLP 770 Yellow chip 7K
SamCLP770K (EUR) CLT-609-Samsung CLP 770 Black chip 7K
SamCLP770C (EUR) CLT-609-Samsung CLP 770 Cyan chip 7K
SamCLP770M (EUR) CLT-609-Samsung CLP 770 Magenta chip 7K
SamCLP770Y (EUR) CLT-609-Samsung CLP 770 Yellow chip 7K
SamCLP350C (America) SamCLP350 CYAN chip 2K
SamCLP350C (Europe) SamCLP350 CYAN chip 2K
SamCLP350K (America) SamCLP350 Black chip 4K
SamCLP350K (Europe) SamCLP350 Black chip 4K
SamCLP350M (America) SamCLP350 MAGENTA chip 2K
SamCLP350M (Europe) SamCLP350 MAGENTA chip 2K
SamCLP350Y (America) SamCLP350 Yellow chip 2K
SamCLP350Y (Europe) SamCLP350 Yellow chip 2K
SamCLP510C  Samsung CLP 510 CYAN chip 5K
SamCLP510K  Samsung CLP 510 Black chip 7K
SamCLP510M  Samsung CLP 510 MAGENTA chip 5K
SamCLP510Y  Samsung CLP 510 Yellow chip 5K
SamCLP600C  Samsung CLP 600/650 CYAN chip 4K
SamCLP600K  Samsung CLP 600/650 Black chip 4K
SamCLP600M  Samsung CLP 600/650 MAGENTA chip 4K
SamCLP600Y  Samsung CLP 600/650 Yellow chip 4K
SamCLP660C-ELS Samsung CLP 610/660 CYAN chip 5.5K (Europe)
SamCLP660C-XAA Samsung CLP 610/660 CYAN chip 5.5K (America)
SamCLP660K-ELS Samsung CLP 610/660 Black chip 5.5K (Europe)
SamCLP660K-XAA Samsung CLP 610/660 Black chip 5.5K (America)
SamCLP660M-ELS Samsung CLP 610/660 MAGENTA chip 5.5K (Europe)
SamCLP660M-XAA Samsung CLP 610/660 MAGENTA chip 5.5K (America)
SamCLP660Y-ELS Samsung CLP 610/660 Yellow chip 5.5K (Europe)
SamCLP660Y-XAA Samsung CLP 610/660 Yellow chip 5.5K (America)
SamML-1630  Samsung ML-1630/1631 Chip (D1630A) 3K
SamML-2160 MLT-D101-Samsung ML2160/2160W/2165/2165W/2168/ SCX3400F/ 3405F/3405FW/3407 Chip 1.5 K
SamML-2541-PRMN MLT-D102L-Samsung ML2541/2547 Chip 2.5 K
SamML-2950-PRMN MLT-D103-SAMSUNG SCX4729/4728HN /ML2950/ ML2951D/2955DW 2.5K
SamML-2950-RPMN MLT-D103-SAMSUNG SCX4729/4728HN /ML2950/ ML2951D/2955DW 2.5K
SamML-2245-PRMN  MLT-D106-Samsung ML2245 Chip 2K 
SamML-2245-RPMN  MLT-D106-Samsung ML2245 Chip 2K 
SamML-1640-PRMN MLT-D108-Samsung ML-1640/1641/2240 Chip 
SamML-1640-RPMN MLT-D108-Samsung ML-1640/1641/2240 Chip 1.5K
SamML-1660-PRMN MLT-D104-Samsung ML-1660/1661/1665/1666/1670/1860/1865/SCX3200 Chip 1.5K
SamML-1660-RPMN MLT-D104-Samsung ML-1660/1661/1665/1666/1670/1860/1865/SCX3200 Chip 1.5K
SamML-1660-MPRN MLT-D104-Samsung ML-1660/1661/1665/1666/1670/1860/1865/SCX3200 Chip 1.5K
SamML2010 Samsung ML2010 fuse
SamML2150 Samsung ML2150/2151/2152 chip
SamML2250 Samsung ML2250/2251 chip
SamML2550 Samsung ML2550/2551/2552 chip
SamML-2851(America) Samsung ML-2850/2851 chip 5K 
SamML-2851(Europe) Samsung ML-2850/2851 chip 5K 
SamML3050B Samsung ML3050/3051 chip ML-D3050B (8K)
SamML-3470B EXP   Samsung ML-3470/3471 chip 10K 
SamML3560H Samsung ML3560/3561 chip (12K)
SamML3560L Samsung ML3560/3561 chip (6K)
SamML4550 EXP Samsung ML4050/4550/4551 chip 20K (EXP)
SamSCX4200 Samsung SCX4200/4250 chip
SamSCX4216 Samsung SCX4216 fuse 
SamML3310(2K)-PRMN MLT-D205S-Samsung ML3310/3710/SCX4833/SCX5637/SCX5737 chip 2K
SamML3310(2K)-RPMN MLT-D205S-Samsung ML3310/3710/SCX4833/SCX5637/SCX5737 chip 2K
SamML3710(5K)-PRMN MLT-D205L-Samsung ML3310/3710/SCX4833/SCX5637/SCX5737 chip 5K
SamML3710(5K)-RPMN MLT-D205L-Samsung ML3310/3710/SCX4833/SCX5637/SCX5737 chip 5K
SamML3710(10K)-PRMN MLT-D205E-Samsung ML3710/SCX5637/SCX5737chip 10K
SamML3710(10K)-RPMN MLT-D205E-Samsung ML3710/SCX5637/SCX5737 chip 10K
SamML4510(7K)-PRMN MLT-D307S-Samsung ML4510/5010 chip 7K
SamML4510(15K)-PRMN MLT-D307L-Samsung ML4510/5010 chip 15K
SamML5010(20K)-PRMN MLT-D307E-Samsung ML5010 chip 20K
SamML4055/4555-PRMN MLT-D308- Samsung ML4055/4555 20K
SamML4055/4555-RPMN MLT-D308- Samsung ML4055/4555 20K
SamML5935 MLT-D206L-Samsung ML5935FN chip 10K
SamML1910-PRMN MLT-D105 -Samsung ML-1910/1915/2525/2580/SCX4623/SCX4600/4606/CF650 chip 2.5K
SamML1910-RPMN MLT-D105 -Samsung ML-1910/1915/2525/2580/SCX4623/SCX4600/4606/CF650 chip 2.5K
SamSCX4300-PRMN MLT-D109 -Samsung SCX4300/4310/4315 Chip 2K
SamSCX4300-RPMN MLT-D109 -Samsung SCX4300/4310/4315 Chip 2K
SamSCX-4500 EXP Samsung SCX-4500/4501 Chip (D1630A) 3K
SamSCX4521 Samsung SCX4521F fuse 
SamSCX4725A EXP Samsung SCX4725 chip (D4725A) 3K
SamSCX4X20 Samsung SCX4520/4720 chip 5K
SamSCX4828  Samsung SCX4824/4826/4828FN chip with CD driver
SamSCX5635(4K)-PRMN MLT-D208S-Samsung SCX5635/5638/5835/ML1635/ML3475 chip 4K
SamSCX5635(4K)-RPMN MLT-D208S-Samsung SCX5635/5638/5835/ML1635/ML3475 chip 4K
SamSCX5635(10K)-PRMN MLT-D208L-Samsung SCX5635/5638/5835/ML1635/ML3475 chip 10K
SamSCX5635(10K)-RPMN MLT-D208L-Samsung SCX5635/5638/5835/ML1635/ML3475 chip 10K
SamSCX4828-PRMN MLT-D209-Samsung SCX4824/4826/4828FN/ML2855 chip 5K
SamSCX4828-RPMN MLT-D209-Samsung SCX4824/4826/4828FN/ML2855 chip 5K
SamSCX5530B EXP Samsung SCX5530 (SCX-D5530B) 8K chip 
SamSCX6X20 Samsung SCX6220/6320 chip
SamSF5100 Samsung SF 5100 fuse 
SamSF530 Samsung SF 530/530P fuse  
MÃ OEM DÙNG CHO MÁY IN XEROX
XEROX 240/340A Fuji-Xerox 240A/340A chip 10K
XEROX 3010 XEROX PHASER 3010/3040/WC3045 2.3 K(106R02182/83)
XEROX 3100 XEROX 3100 chip CARD 4k (106R01379)
XEROX 3119 Xerox Phaser 3119 chip
XEROX 3140 Xerox PHASER-3140/3155/3160 Chip 2.5K (108R00909)
FUJI-XEROX 3140 FUJI-Xerox PHASER-3140/3155/3160 Chip 2.5K (108R00984)
XEROX 3150 Xerox Phaser 3150 chip
XEROX 3200  Xerox Phaser 3200 MFP chip (113R00730, 3k)
XEROX 3250  Xerox Phaser 3250 MFP chip (106R01734, 5k)
XEROX 3300  Xerox Phaser 3300 MFP chip
XEROX 340A Fuji-Xerox 340A chip 17K
XEROX 3420 Xerox Phaser 3420/3425 ; Tektronix 3420 chip
XEROX 3428H Xerox Phaser 3428 (106R01246) 8K   chip
XEROX 3435 Xerox Phaser 3435 chip
XEROX 3450 Xerox Phaser 3450 chip
XEROX 3500 Xerox Phaser 3500 chip
XEROX 3600 XEROX Phaser 3600 chip
XEROX 3635 XEROX Phaser 3635 chip 10K
XEROX 4118 Xerox WC4118 chip 8K
XEROX 4500H  XEROX4500 chip 18 K
XEROX 4500L  XEROX4500 chip 10 K
XEROX 4510H  XEROX4510 chip 19 K (113R00712)
XEROX 5400  XEROX5400 black chip 20K (113R00495)(CT350050)
XEROX 5500 (EU) XEROX5500 toner chip 30K
XEROX 5500 drum XEROX5500 drum chip 
XEROX 6000C Xerox Phaser 6000/6010 Cyan chip 1K (106R01627)
XEROX 6000K  Xerox Phaser 6000/6010 Black chip 2K (106R01630)
XEROX 6000M Xerox Phaser 6000/6010 Magenta chip 1K (106R01628)
XEROX 6000Y Xerox Phaser 6000/6010 Yellow chip 1K (106R01629)
XEROX 6100C Xerox 6100 Cyan chip 5K
XEROX 6100K  Xerox 6100 Black chip 7K
XEROX 6100M Xerox 6100 Magenta chip 5K
XEROX 6100Y Xerox 6100 Yellow chip 5K
XEROX 6110C (NA, EU) Xerox 6110 Cyan chip 1K (106R01271)
XEROX 6110C (RU,TR,IL,Latin) Xerox 6110 Cyan chip 1K (106R01206)
XEROX 6110K (NA, EU) Xerox 6110 Black chip 2K (106R01274)
XEROX 6110K (RU,TR,IL,Latin) Xerox 6110 Black chip 2K (106R01203)
XEROX 6110M (NA, EU) Xerox 6110 Magenta chip 1K (106R01272)
XEROX 6110M (RU,TR,IL,Latin) Xerox 6110 Magenta chip 1K (106R01205)
XEROX 6110Y (NA, EU) Xerox 6110 Yellow chip 1K (106R01273)
XEROX 6110Y (RU,TR,IL,Latin) Xerox 6110 Yellow chip 1K (106R01204)
XEROX 6120C Xerox 6120 Cyan chip 4.5K
XEROX 6120K  Xerox 6120 Black chip 4.5K
XEROX 6120M Xerox 6120 Magenta chip 4.5K
XEROX 6120Y Xerox 6120 Yellow chip 4.5K
XEROX 6121CMYK Xerox 6121 CMYK chip 2.6K
XEROX 6121C Xerox 6121 Cyan chip 2.6K
XEROX 6121K  Xerox 6121 Black chip 2.6K
XEROX 6121M Xerox 6121 Magenta chip 2.6K
XEROX 6121Y Xerox 6121 Yellow chip 2.6K
XEROX 6125C (East EUR) Xerox 6125 Cyan chip 1K 
XEROX 6125K (East EUR) Xerox 6125 Black chip 2K 
XEROX 6125M (East EUR) Xerox 6125 Magenta chip 1K
XEROX 6125Y (East EUR) Xerox 6125 Yellow chip 1K 
XEROX 6125C(WU, NA) Xerox 6125 Cyan chip 1K (106R01331)
XEROX 6125K (WU, NA) Xerox 6125 Black chip 2K (106R01334)
XEROX 6125M(WU, NA) Xerox 6125 Magenta chip 1K(106R01332)
XEROX 6125Y(WU, NA) Xerox 6125 Yellow chip 1K (106R01333)
XEROX 6128C Xerox phaser 6128MFP Cyan chip 2.5K(106R01452)
XEROX 6128K  Xerox phaser 6128MFP Black chip 3.1K (106R01455)
XEROX 6128M Xerox phaser 6128MFP Magenta chip 2.5K (106R01453)
XEROX 6128Y Xerox phaser 6128MFP Yellow chip 2.5K (106R01454)
XEROX 6130C (East EUR) Xerox 6130 Cyan chip 2K (106R01282)
XEROX 6130K (East EUR) Xerox 6130 Black chip 2.5K (106R01285)
XEROX 6130M (East EUR) Xerox 6130 Magenta chip 2K (106R01283)
XEROX 6130Y (East EUR) Xerox 6130 Yellow chip 2K (106R01284)
XEROX 6130C (WU, NA) Xerox 6130 Cyan chip 2K (106R01278)
XEROX 6130K (WU, NA) Xerox 6130 Black chip 2.5K (106R01281)
XEROX 6130M (WU, NA) Xerox 6130 Magenta chip 2K (106R01279)
XEROX 6130Y (WU, NA) Xerox 6130 Yellow chip 2K (106R01280)
XEROX 6140C Xerox phaser 6140 Cyan chip 2K(106R01477)
XEROX 6140K  Xerox phaser 6140 Black chip 2.6K (106R01480)
XEROX 6140M Xerox phaser 6140 Magenta chip 2K (106R01478)
XEROX 6140Y Xerox phaser 6140 Yellow chip 2K (106R01479)
XEROX 6180C Xerox phaser 6180 Cyan chip 6K(113R00723)
XEROX 6180K  Xerox phaser 6180 Black chip 8K (113R00726)
XEROX 6180M Xerox phaser 6180 Magenta chip 6K (113R00724)
XEROX 6180Y Xerox phaser 6180 Yellow chip 6K (113R00725)
XEROX 6250C XEROX6250C chip 8K (106R00672)
XEROX 6250K  XEROX6250K chip 8K (106R00675)
XEROX 6250M XEROX6250M chip 8K (106R00673)
XEROX 6250Y  XEROX6250Y chip 8K (106R00674)
XEROX 6280C Xerox phaser 6280 Cyan chip 5.9K (106R01392)
XEROX 6280K  Xerox phaser 6280 Black chip 7K (106R01395)
XEROX 6280M Xerox phaser 6280 Magenta chip 5.9K (106R01393)
XEROX 6280Y Xerox phaser 6280 Yellow chip 5.9K (106R01394)
XEROX 6300C XEROX6300C chip 7K (106R01082)
XEROX 6300K  XEROX6300K chip 7K (106R01085) 
XEROX 6300M XEROX6300M chip 7K (106R01083)
XEROX 6300Y  XEROX6300Y chip 7K (106R01084) 
XEROX 6350C XEROX6350C chip 10K (106R01144)
XEROX 6350K  XEROX6350K chip 10K (106R01147) 
XEROX 6350M XEROX6350M chip 10K (106R01145)
XEROX 6350Y  XEROX6350Y chip 10K (106R01146) 
XEROX 6360C (high) XEROX6360C chip 12K (106R01218)
XEROX 6360C (STD) XEROX6360C chip 5K (106R01214)
XEROX 6360K (high) XEROX6360K chip 18K (106R01221) 
XEROX 6360K (STD) XEROX6360K chip 9K (106R01217) 
XEROX 6360M (high) XEROX6360M chip 12K (106R01219)
XEROX 6360M (STD) XEROX6360M chip 5K (106R01215)
XEROX 6360Y (high) XEROX6360Y chip 12K (106R01220) 
XEROX 6360Y (STD) XEROX6360Y chip 5K (106R01216) 
XEROX 6500C XEROX PHASER 6500/WC 6505 CYAN chip 3K (106R01594)
XEROX 6500K  XEROX PHASER 6500/WC 6505 BLACK chip 3K (106R01597) 
XEROX 6500M XEROX PHASER 6500/WC 6505 MAGENTA chip 3K (106R01595)
XEROX 6500Y  XEROX PHASER 6500/WC 6505 YELLOW chip 3K (106R01596) 
XEROX 7400 CMYK Xerox 7400 CMYK chip
XEROX C1110 C Fuji-Xerox docuprint C1110 Cyan chip 2K
XEROX C1110 K  Fuji-Xerox docuprint C1110 Black chip 2K
XEROX C1110 M Fuji-Xerox docuprint C1110 Magenta chip 2K
XEROX C1110 Y Fuji-Xerox docuprint C1110 Yellow chip 2K
XEROX C1190 C Fuji-Xerox docuprint C1190 Cyan chip 3K
XEROX C1190 K  Fuji-Xerox docuprint C1190 Black chip 3K
XEROX C1190 M Fuji-Xerox docuprint C1190 Magenta chip 3K
XEROX C1190 Y Fuji-Xerox docuprint C1190 Yellow chip 3K
XEROX C2100 C Fuji-Xerox docuprint C2100/3210 Cyan chip 6K(CT350486)
XEROX C2100 K  Fuji-Xerox docuprint C2100/3210 Black chip 8K(CT350485)
XEROX C2100 M Fuji-Xerox docuprint C2100/3210 Magenta chip 6K(CT350487)
XEROX C2100 Y Fuji-Xerox docuprint C2100/3210 Yellow chip 6K(CT350488)
XEROX C2200 C Fuji-Xerox docuprint C2200/3300 Cyan chip 9K(CT350675)
XEROX C2200 K  Fuji-Xerox docuprint C2200/3300 Black chip 9K (CT350674)
XEROX C2200 M Fuji-Xerox docuprint C2200/3300 Magenta chip 9K(CT350676)
XEROX C2200 Y Fuji-Xerox docuprint C2200/3300 Yellow chip 9K(CT350677)
XEROX C3290 C Fuji-Xerox docuprint C3290 Cyan chip 6K(CT350568)
XEROX C3290 K  Fuji-Xerox docuprint C3290 Black chip 8K (CT350567)
XEROX C3290 M Fuji-Xerox docuprint C3290 Magenta chip 6K(CT350569)
XEROX C3290 Y Fuji-Xerox docuprint C3290 Yellow chip 6K(CT350570)
XEROX C2535A C Fuji-Xerox C2535A Cyan chip 8K (CT200656)
XEROX C2535A K Fuji-Xerox C2535A black chip 9K (CT200655)
XEROX C2535A M Fuji-Xerox C2535A Magenta chip 8K (CT200657)
XEROX C2535A Y Fuji-Xerox C2535A Yellow chip 8K (CT200658)
XEROX C525A CMYK Fuji-Xerox C525A/C2090 CMYK chip 4K
XEROX C525A Drum Fuji-Xerox C525A/C2090 Drum chip
XEROX DP205A/DP255 Fuji-Xerox DocuPrint 205A/255A/305A chip 10K
XEROX M20 Xerox M20 chip
XEROX PE120 Xerox WC PE120 chip
XEROX PE220 Xerox WC PE220 chip
FUJI-Xerox WC 3210 FUJI-Xerox WC 3210/3220 chip 5K (CWAA0776)
Xerox WC 3210L Xerox WC 3210/3220 chip 2K (106R01485)
Xerox WC 3210H Xerox WC 3210/3220 chip 4K (106R01486/7)
Xerox WC 3550L Xerox WC 3550 chip 5K (106R01528)
Xerox WC 3550H Xerox WC 3550 chip 11K(106R01530)
Xerox WC 3550L Xerox WC 3550 chip 5K(106R01529)
Xerox WC 3550H Xerox WC 3550 chip 11K (106R01531)
FUJI-XEROX C2120C FUJI-XEROX C2120 CYAN chip 3K (CT201304)
FUJI-XEROX C2120K FUJI-XEROX C2120 Black chip 3K (CT201303)
FUJI-XEROX C2120M FUJI-XEROX C2120 MAGENTA chip 3K (CT201305)
FUJI-XEROX C2120Y FUJI-XEROX C2120 Yellow chip 3K (CT201306)
FUJI-XEROX CP105C FUJI-XEROX CM205b/ CP105b/ CP205 CYAN chip 1.4K (CT201592)
FUJI-XEROX CP105K FUJI-XEROX CM205b/ CP105b/ CP205 Black chip 2K (CT201591)
FUJI-XEROX CP105M FUJI-XEROX CM205b/ CP105b/ CP205 MAGENTA chip 1.4K (CT201593)
FUJI-XEROX CP105Y FUJI-XEROX CM205b/ CP105b/ CP205 Yellow chip 1.4K (CT201594)
FUJI-XEROX P205b/M205b-L FUJI-XEROX P205b/M205b chip 1K (CT201609)
FUJI-XEROX P205b/M205b-H FUJI-XEROX P205b/M205b chip 2.2K (CT201610)
XEROX WC 118 TONER XEROX WC M118/C118 chip 11K (6R1179)
XEROX WC 123 TONER (EU) XEROX WC123/128/133 30K (6R1182)
XEROX WC 123 TONER (USA) XEROX WC123/128/133 30K TONER chip(6R1184) 
XEROX WC 123 drum  C118/M118/M118I,C123/M123/WCP123,C128/M128/WCP128,C133/M133/WCP133 DRUM chip(13R589) 
MÃ OEM DÙNG CHO MÁY IN SHARP
sharp AR152 NT & T Sharp AR-121/121E/122/E151/F152/153/156/157EN/M150/168S/122EN…
sharp AR152 FT Sharp AR-151/F152
sharp AR201/202 NT & T Sharp AR-201/M205/M206/M207/M160/162/163/164/M165
sharp AR201/202 FT Sharp AR-M160
sharp AR201/202 ST Sharp AR-201/M205/M206/M207/M160/162/163/164/M165
sharp AR270 NT & T Sharp AR-235/275/M236/M237/M275/M276/M277/M208/M208N 
sharp AR310 NT & T Sharp AR-235/275/M236/M237/M275/M276/M277/M208/M208N/310 
sharp AR270 ST Sharp AR-235/275/M236/M237/M275/M276/M277/M208/M208N 
sharp AR310 ST Sharp AR-235/275/M236/M237/M275/M276/M277/M208/M208N/310
sharp AR450 NT & T Sharp AR-280/M280N/M280U/M350/M350N/M350U/P350/450/M450/M450N/M450U/P450 
sharp AR450 FT Sharp AR-280/M280N/M280U/M350/M350N/M350U/P350/450/M450/M450N/M450U/P450 
sharp AR450 ST Sharp AR-280/M280N/M280U/M350/M350N/M350U/P350/450/M450/M450N/M450U/P450 
sharp AR455 FT Sharp AR455
sharp AR016 FT & T Sharp AR-5015/5015N/5020/5316/5320 
sharp AR016 ST Sharp AR-5015/5015N/5020/5316/5320 
sharp AR020 ST Sharp AR - 5516/ 5520/ 5520/ 5516D 
sharp AR021 FT Sharp AR - 5516/ 5520/ 5520/ 5516D 
Sharp AM410 Sharp AM410 (V2L)
MÃ OEM DÙNG CHO MÁY IN DELL
DELL 1130 DELL 1130 chip 2.5K
DELL 5330 DELL 5330dn chip 20K
DELL 1230 C DELL 1230/1235 cyan chip 1K
DELL 1230 K DELL 1230/1235 black chip 1.5K
DELL 1230 M DELL 1230/1235 Magenta chip 1K
DELL 1230 Y DELL 1230/1235 yellow chip 1K
DELL 1250 C DELL 1250/1350/1355 Cyan chip 1.4K
DELL 1250 K DELL 1250/1350/1355 Black chip 2K
DELL 1250 M DELL 1250/1350/1355 Magenta chip 1.4K
DELL 1250 Y DELL 1250/1350/1355 Yellow chip 1.4K
DELL 1320 C DELL 1320 cyan chip 2K
DELL 1320 K DELL 1320 black chip 2K
DELL 1320 M DELL 1320 Magenta chip 2K 
DELL 1320 Y DELL 1320 yellow chip 2K
DELL 1600 DELL 1600 chip
DELL 1720 DELL 1720 chip (3.5K)
DELL 1720 DELL 1720 chip (9K)
DELL 1815H DELL 1815H chip (310-7945) (5K)
Dell 2130 BK  Dell 2130/2135 Black (2.5K) chip 
Dell 2130 C Dell 2130/2135 Cyan (2.5K) chip 
Dell 2130 M  Dell 2130/2135 Magenta (2.5K) chip 
Dell 2130 Y  Dell 2130/2135 Yellow (2.5K) chip 
Dell 2155 BK  Dell 2155 Black (3K) chip 
Dell 2155 C  Dell 2155 Cyan (3K) chip 
Dell 2155 M  Dell 2155 Magenta (3K) chip
Dell 2155 Y  Dell 2155 Yellow (3K) chip 
DELL 3000CN CMYK DELL 3000/3010 CMYK chip 4K
DELL 3100N CMYK 4k DELL 3100N CMYK chip 4K 
DELL 3XXX Drum DELL 3000N/3010/3100N Drum chip 
DELL 3110 C DELL 3110 Cyan chip 4K
DELL 3110 K DELL 3110 Black chip 4K
DELL 3110 M DELL 3110 Magenta chip 4K
DELL 3110 Y DELL 3110 Yellow chip 4K
DELL 3115 C DELL 3110/3115 Cyan chip 8K
DELL 3115 K DELL 3110/3115 Black chip 8K
DELL 3115 M DELL 3110/3115 Magenta chip 8K
DELL 3115 Y DELL 3110/3115 Yellow chip 8K
DELL 3130 C DELL 3130 Cyan chip 9K
DELL 3130 K DELL 3130 Black chip 9K 
DELL 3130 M DELL 3130 Magenta chip 9K
DELL 3130 Y DELL 3130 Yellow chip 9K
DELL 5100CN C DELL 5100CN Cyan chip 8K
DELL 5100CN K DELL 5100CN Black chip 9K
DELL 5100CN M DELL 5100CN Magenta chip 8K
DELL 5100CN Y DELL 5100CN Yellow chip 8K
DELL 5110CN C DELL 5110CN Cyan chip 
DELL 5110CN K DELL 5110CN Black chip
DELL 5110CN M DELL 5110CN Magenta chip
DELL 5110CN Y DELL 5110CN Yellow chip 
MÃ OEM DÙNG CHO MÁY IN EPSON
Epson 6200 (6K) Epson 6200 chip (S050166)
Epson 6200L (3K) Epson 6200/6200L chip (S050167)
Epson M1200  Epson AcuLaser M1200 (3K) 
Epson M1400 Epson AcuLaser M1400/MX14/MX14NF 2.2K (S050650) 
Epson M4000 Epson AcuLaser M4000 20K (S051170) 
EPSON C1100 CMYK Epson C1100/CX11N/CX11F CMYK chip 4K
EPSON C1100 Drum Epson C1100/CX11N/CX11F Drum chip  
EPSON LPS510CMYK EPSON LPS510 CMYK chip
EPSON LPS510C EPSON LPS510 Cyan chip
EPSON LPS510K EPSON LPS510 Black chip
EPSON LPS510M EPSON LPS510 Magenta chip
EPSON LPS510Y EPSON LPS510 Yellow chip
EPSON C1600CMYK Epson C1600/CX16NF CMYK chip 2.7K
EPSON C1600C Epson C1600/CX16NF Cyan chip 2.7K (S050556)
EPSON C1600K Epson C1600/CX16NF Black chip 2.7K (S050557)
EPSON C1600M Epson C1600/CX16NF Magenta chip 2.7K (S050555)
EPSON C1600Y Epson C1600/CX16NF Yellow chip 2.7K (S050554)
EPSON C1700C Epson C1700/C1750N/C1750W/CX17NF Cyan chip 1.4K (S050613)
EPSON C1700K Epson C1700/C1750N/C1750W/CX17NF Black chip 2K (S050614)
EPSON C1700M Epson C1700/C1750N/C1750W/CX17NF Magenta chip 1.4K (S050612)
EPSON C1700Y Epson C1700/C1750N/C1750W/CX17NF Yellow chip 1.4K (S050611)
EPSON C2800C Epson C2800 Cyan chip 6K
EPSON C2800K Epson C2800 Black chip 8K
EPSON C2800M Epson C2800 Magenta chip 6K
EPSON C2800Y Epson C2800 Yellow chip 6K
EPSON C2900C Epson C2900/CX29NF Cyan chip 2.5K
EPSON C2900K Epson C2900/CX29NF Black chip 3K
EPSON C2900M Epson C2900/CX29NF Magenta chip 2.5K
EPSON C2900Y Epson C2900/CX29NF Yellow chip 2.5K
EPSON C3000C Epson C3000 Cyan chip 3.5K
EPSON C3000K Epson C3000 Black chip 4.5K
EPSON C3000M Epson C3000 Magenta chip 3.5K
EPSON C3000Y Epson C3000 Yellow chip 3.5K
EPSON C3800C Epson C3800 Cyan chip 9K
EPSON C3800K Epson C3800 Black chip 9.5K
EPSON C3800M Epson C3800 Magenta chip 9K
EPSON C3800Y Epson C3800 Yellow chip 9K
EPSON C3900C-Toner Epson C3900 Cyan Toner chip 6K
EPSON C3900K-Toner Epson C3900 Black Toner chip 6K
EPSON C3900M-Toner Epson C3900 Magenta Toner chip 6K
EPSON C3900Y-Toner Epson C3900 Yellow Toner chip 6K
EPSON C3900C-DRUM Epson C3900 Cyan DRUM chip 30K
EPSON C3900K-DRUM Epson C3900 Black DRUM chip 30K
EPSON C3900M-DRUM Epson C3900 Magenta DRUM chip 30K
EPSON C3900Y-DRUM Epson C3900 Yellow DRUM chip 30K
EPSON C4100C Epson C4100 Cyan chip 8K
EPSON C4100K Epson C4100 Black chip 10K
EPSON C4100M Epson C4100 Magenta chip 8K
EPSON C4100Y Epson C4100 Yellow chip 8K
EPSON C4200C Epson C4200 Cyan chip 8.5K
EPSON C4200K Epson C4200 Black chip 10K
EPSON C4200M Epson C4200 Magenta chip 8.5K
EPSON C4200Y Epson C4200 Yellow chip 8.5K
EPSON C9200C-Toner Epson C9200N Cyan Toner chip 14K (S050476)
EPSON C9200K-Toner Epson C9200N Black Toner chip 21K (S050477)
EPSON C9200M-Toner Epson C9200N Magenta Toner chip 14K (S050475)
EPSON C9200Y-Toner Epson C9200N Yellow Toner chip 14K (S050474)
EPSON C9200C-DRUM Epson C9200N Cyan DRUM chip 30K (S051177)
EPSON C9200K-DRUM Epson C9200N Black DRUM chip 50K (S051178)
EPSON C9200M-DRUM Epson C9200N Magenta DRUM chip 30K (S051176)
EPSON C9200Y-DRUM Epson C9200N Yellow DRUM chip 30K (S051175)
EPSON EPL-2020 Epson EPL-2020/N2500 Black chip 6K (S051090)
EPSON EPL-N2500 Epson EPL-N2500 Black chip 10K (S051091)
EPSON EPL-N3000H Epson EPL-N3000 Black chip 17K
EPSON EPL-N3000L Epson EPL-N3000 Black chip 6K
MÃ OEM DÙNG CHO MÁY IN IBM
IBM 1532 (21K) IBM 1532/1552/1572 chip
IBM1572(32K) IBM 1572 chip (32K)
IBM1601 IBM 1601/1602/1612 chip (3.5K) 
IBM1612 IBM 1612 chip (9K) 
KYOCERA TK322 (AMERICA) FS-3900DN chip 15K
KYOCERA TK330 (EU) FS-3900DN/4000DN chip 20K
KYOCERA TK332 (AMERICA) FS-4000DN chip 20K
LexE120-M  Lexmark E120 (2K) chip
LexE220L-U (3 K) Lexmark E220/E321/323; IBM IP1312; DELL1500 chip
LexE230L-U (3 K) Lexmark E230/232/238/330/332 ; IBM IP1412; Dell 1700/1710 chip
LexE250-M Lexmark E250/E350 (3.5k) chip
LexE32123-U (6K) Lexmark E321/323/E220; IBM IP1312; Dell P1500 chip
LexE330L-U (6K) Lexmark E330/332/E230/E232 ; IBM IP1412/1512 ; Dell 1700/1710
LexE350-M Lexmark E350 (9k) chip
LexE450-M Lexmark E450 (11k) chip
LexT420XL-U (10K) Lexmark T420; IBM IP1222; Dell S2500 chip
LexT430-U (12K) Lexmark T430; IBM 1422 chip
LexT52XH93-U (30K) Lexmark T520/522, IBM IP1120/1125 chip; 
LexT62XH93-U Lexmark T620/622, IBM IP1130/1140 chip  
LexT63XH-U (32 K) Lexmark T632/634, IBM IP1352/1372 chip
LexT63XL-U (21K) Lexmark T630/632/634, IBM IP1332/1352/1372 chip
LexT640 (21K) Lexmark T640/T642/T644 chip
LexT640 (32K) Lexmark T640/T642/T644 chip
LexW812 (12k) Lexmark W812 chip
LexX264/364 (American) Lexmark X264/363/364 (9K) chip
LexX264/364 (Europe) Lexmark X264/363/364 (9K) chip
LexX203 Lexmark X203/204 (2.5k) chip
LexX340/42 Lexmark X340/342 (2.5k) chip
LexX342 Lexmark X342 (6k) chip
LexX422XL-U (12K) Lexmark X422; IBM 1410 chip
LexX642 (21K) Lexmark X642/X644/X646 chip
LexX642 (32K) Lexmark X642/X644/X646 chip
MÃ OEM DÙNG CHO MÁY IN MINOLTA
Mino 1300W (South Asia) Minolta 1300W chip (South Asia)
Mino 1300/1350W (3K) Minolta 1300/1350W chip 3K
Mino 1300/1350W (6K) Minolta 1300/1350W chip 6K
Mino 1380MF (6K) Minolta 1380MF/1390MF chip 6K
Mino 1400W (2K) EU Minolta 1400W chip OEM:9J04202 EU
Mino 1400W (2K) USA Minolta 1400W chip OEM: 9J04203 US
Mino 1490MF (4K) Minolta pagepro 1480/1490MF chip 3K
Mino 1600F (4K) Minolta bizhub 1600F chip 4K
Mino C1600CMYK (China) Minolta Magicolor 1600/1650/1680/1690 CMYK chip 2.5K
Mino C1600C (China) Minolta Magicolor 1600/1650/1680/1690 CYAN chip 2.5K-0HD
Mino C1600K(China) Minolta Magicolor 1600/1650/1680/1690 Black chip 2.5K -01D
Mino C1600M(China) Minolta Magicolor 1600/1650/1680/1690 MAGENTA chip 2.5K -0CD
Mino C1600Y(China) Minolta Magicolor 1600/1650/1680/1690 Yellow chip 2.5K -06D
Mino C3730C (China) Minolta Magicolor 3730 CYAN chip 3K 
Mino C3730K(China) Minolta Magicolor 3730 Black chip 3K 
Mino C3730M(China) Minolta Magicolor 3730 MAGENTA chip 3K 
Mino C3730Y(China) Minolta Magicolor 3730 Yellow chip 3K 
Mino C3730C (EUR) Minolta Magicolor 3730 CYAN chip 3K (A0WG0HH)
Mino C3730K(EUR) Minolta Magicolor 3730 Black chip 3K (A0WG01H)
Mino C3730M(EUR) Minolta Magicolor 3730 MAGENTA chip 3K (A0WG0CH)
Mino C3730Y(EUR) Minolta Magicolor 3730 Yellow chip 3K (A0WG06H)
Mino C4650C (China) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 CYAN chip 4K
Mino C4650K(China) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 Black chip 4K 
Mino C4650M(China) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 MAGENTA chip 4K 
Mino C4650Y(China) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 Yellow chip 4K 
Mino C4650C(China) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 CYAN chip 8K 
Mino C4650K(China) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 Black chip 8K
Mino C4650M(China) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 MAGENTA chip 8K 
Mino C4650Y(China) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 Yellow chip 8K 
Mino C4650C-drum(China) Minolta Magicolor 4650/4690/4695/5550/5570/5650/5670 CYAN DRUM chip 30K 
Mino C4650K-drum(China) Minolta Magicolor 4650/4690/4695/5550/5570/5650/5670 Black DRUM chip 30K
Mino C4650M-drum(China) Minolta Magicolor 4650/4690/4695/5550/5570/5650/5670 MAGENTA DRUM chip 30K 
Mino C4650Y-drum(China) Minolta Magicolor 4650/4690/4695/5550/5570/5650/5670 Yellow DRUM chip 30K 
Mino C4650C(Australia, South east) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 CYAN chip 4K
Mino C4650K(Australia, South east) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 Black chip 4K 
Mino C4650M(Australia, South east) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 MAGENTA chip 4K 
Mino C4650Y(Australia, South east) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 Yellow chip 4K 
Mino C4650C(Australia, South east) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 CYAN chip 8K 
Mino C4650K(Australia, South east) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 Black chip 8K
Mino C4650M(Australia, South east) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 MAGENTA chip 8K 
Mino C4650Y(Australia, South east) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 Yellow chip 8K 
Mino C4650C-drum(Australia, South east) Minolta Magicolor 4650/4690/4695/5550/5570/5650/5670 CYAN DRUM chip 30K 
Mino C4650K-drum(Australia, South east) Minolta Magicolor 4650/4690/4695/5550/5570/5650/5670 Black DRUM chip 30K
Mino C4650M-drum(Australia, South east) Minolta Magicolor 4650/4690/4695/5550/5570/5650/5670 MAGENTA DRUM chip 30K 
Mino C4650Y-drum(Australia, South east) Minolta Magicolor 4650/4690/4695/5550/5570/5650/5670 Yellow DRUM chip 30K 
Mino C4650C (EUR) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 CYAN chip 4K
Mino C4650K(EUR) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 Black chip 4K 
Mino C4650M(EUR) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 MAGENTA chip 4K 
Mino C4650Y(EUR) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 Yellow chip 4K 
Mino C4650C(EUR) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 CYAN chip 8K (7013K1N3)(452)
Mino C4650K(EUR) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 Black chip 8K (7023N1N3)(152) 
Mino C4650M(EUR) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 MAGENTA chip 8K (8105L3N3)(352)
Mino C4650Y(EUR) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 Yellow chip 8K (8105M1N3)(252)
Mino C4650C-drum(EUR) Minolta Magicolor 4650/4690/4695/5550/5570/5650/5670 CYAN DRUM chip 30K 
Mino C4650K-drum(EUR) Minolta Magicolor 4650/4690/4695/5550/5570/5650/5670 Black DRUM chip 30K
Mino C4650M-drum(EUR) Minolta Magicolor 4650/4690/4695/5550/5570/5650/5670 MAGENTA DRUM chip 30K 
Mino C4650Y-drum(EUR) Minolta Magicolor 4650/4690/4695/5550/5570/5650/5670 Yellow DRUM chip 30K 
Mino C4650C(USA,TW) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 CYAN chip 4K 
Mino C4650K(USA,TW) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 Black chip 4K 
Mino C4650M(USA,TW) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 MAGENTA chip 4K 
Mino C4650Y(USA,TW) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 Yellow chip 4K 
Mino C4650C(USA,TW) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 CYAN chip 8K (A0DK432) 
Mino C4650K(USA,TW) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 Black chip 8K (A0DK132) 
Mino C4650M(USA,TW) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 MAGENTA chip 8K (A0DK332)
Mino C4650Y(USA,TW) Minolta Magicolor 4650/4690/4695 Yellow chip 8K (A0DK232)
Mino C4650C-drum(USA,TW) Minolta Magicolor 4650/4690/4695/5550/5570/5650/5670 CYAN DRUM chip 30K 
Mino C4650K-drum(USA,TW) Minolta Magicolor 4650/4690/4695/5550/5570/5650/5670 Black DRUM chip 30K
Mino C4650M-drum(USA,TW) Minolta Magicolor 4650/4690/4695/5550/5570/5650/5670 MAGENTA DRUM chip 30K 
Mino C4650Y-drum(USA,TW) Minolta Magicolor 4650/4690/4695/5550/5570/5650/5670 Yellow DRUM chip 30K 
Mino C4750C(China) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 CYAN chip 6K 
Mino C4750K(China) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 Black chip 6K 
Mino C4750M(China) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 MAGENTA chip 6K 
Mino C4750Y(China) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 Yellow chip 6K 
Mino C4750C-drum(China) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 CYAN DRUM chip 30K
Mino C4750K-drum(China) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 Black DRUM chip 30K 
Mino C4750M-drum(China) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 MAGENTA DRUM chip 30K 
Mino C4750Y-drum(China) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 Yellow DRUM chip 30K 
Mino C4750C(EUR) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 CYAN chip 6K (A0X5450)
Mino C4750K(EUR) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 Black chip 6K (A0X5150)
Mino C4750M(EUR) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 MAGENTA chip 6K (A0X5350)
Mino C4750Y(EUR) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 Yellow chip 6K (A0X5250) 
Mino C4750C-drum(EUR) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 CYAN DRUM chip 30K (A0WG0KH)
Mino C4750K-drum(EUR) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 Black DRUM chip 30K (A0WG03H)
Mino C4750M-drum(EUR) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 MAGENTA DRUM chip 30K (A0WG0EH) 
Mino C4750Y-drum(EUR) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 Yellow DRUM chip 30K (A0WG08H)
Mino C4750C(USA,TW) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 CYAN chip 6K 
Mino C4750K(USA,TW) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 Black chip 6K 
Mino C4750M(USA,TW) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 MAGENTA chip 6K 
Mino C4750Y(USA,TW) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 Yellow chip 6K 
Mino C4750C-drum(USA,TW) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 CYAN DRUM chip 30K
Mino C4750K-drum(USA,TW) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 Black DRUM chip 30K 
Mino C4750M-drum(USA,TW) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 MAGENTA DRUM chip 30K 
Mino C4750Y-drum(USA,TW) Minolta Magicolor 4750/4790/4795 Yellow DRUM chip 30K 
Mino C5430C-M Minolta Magicolor 5430 CYAN chip 6K 
Mino C5430K-M Minolta Magicolor 5430 Black chip 6K 
Mino C5430M-M Minolta Magicolor 5430 MAGENTA chip 6K 
Mino C5430Y-M Minolta Magicolor 5430 Yellow chip 6K 
Mino C5440/50C-M Minolta Magicolor 5440/5450 CYAN chip 12K 
Mino C5440/50K-M Minolta Magicolor 5440/5450 Black chip 12K 
Mino C5440/50M-M Minolta Magicolor 5440/5450 MAGENTA chip 12K
Mino C5440/50Y-M Minolta Magicolor 5440/5450 Yellow chip 12K 
Mino C5550C-6K Minolta Magicolor 5550/5570 CYAN chip 6K 
Mino C5550K-6K Minolta Magicolor 5550/5570 Black chip 6K 
Mino C5550M-6K Minolta Magicolor 5550/5570 MAGENTA chip 6K
Mino C5550Y-6K Minolta Magicolor 5550/5570 Yellow chip 6K 
Mino C5550C-12K Minolta Magicolor 5550/5570 CYAN chip 12K 
Mino C5550K-12K Minolta Magicolor 5550/5570 Black chip 12K 
Mino C5550M-12K Minolta Magicolor 5550/5570 MAGENTA chip 12K
Mino C5550Y-12K Minolta Magicolor 5550/5570 Yellow chip 12K 
Mino C7450C TONER  Minolta Magicolor 7450 CYAN TONER chip 12K 
Mino C7450K TONER  Minolta Magicolor 7450 Black TONER chip 15K 
Mino C7450M TONER  Minolta Magicolor 7450 MAGENTA TONER chip 12K 
Mino C7450Y TONER  Minolta Magicolor 7450 Yellow TONER chip 12K 
Mino C7450C Imaging Minolta Magicolor 7450 CYAN Imaging chip 30K 
Mino C7450K Imaging Minolta Magicolor 7450 Black Imaging chip 50K 
Mino C7450M Imaging Minolta Magicolor 7450 MAGENTA Imaging chip 30K 
Mino C7450Y Imaging Minolta Magicolor 7450 Yellow Imaging chip 30K 
Minolta C8650C TONER Minolta magicolor 8650 Cyan TONER chip 20K
Minolta C8650K TONER  Minolta magicolor 8650 black TONER chip 26K 
Minolta C8650M TONER   Minolta magicolor 8650 Magenta TONER chip 20K  
Minolta C8650Y TONER Minolta magicolor 8650 Yellow TONER chip 20K 
Minolta C8650C Imaging Minolta magicolor 8650 Cyan Imaging chip 90K
Minolta C8650K Imaging Minolta magicolor 8650 black Imaging chip 120K  
Minolta C8650M Imaging Minolta magicolor 8650 Magenta Imaging chip 90K 
Minolta C8650Y Imaging Minolta magicolor 8650 Yellow Imaging chip 90K
Minolta 3300 BLACK  Minolta 3300 BLACK chip 9K
Minolta 3300 CYAN  Minolta 3300 CYAN chip 6.5K 
Minolta 3300 Magenta  Minolta 3300 Magenta chip 6.5 K
Minolta 3300 YELLOW  Minolta 3300 YELLOW chip 6.5 K
Minolta uni- C220/360CMYK develop unit Minolta bizhub, Develop, Olivetti, ITEC C220/280/360 Black, Cyan, Magenta, or Yellow developing unit chip
Minolta uni- C220/360CMY Imaging Minolta bizhub, Develop, Olivetti, ITEC C220/280/360 Cyan/ Magenta/Yellow Imaging chip 
Minolta uni- C220/360K Imaging   Minolta bizhub,Develop, Olivetti, ITE C220/280/360 black Imaging chip 
Minolta uni- C200/253/353C TONER Minolta bizhub C200/203/253/353, 8650, Develop +200/203/253/353 Cyan TONER chip
Minolta uni- C200/253/353K TONER Minolta bizhub C200/203/253/353, 8650, Develop +200/203/253/353 Black TONER chip
Minolta uni- C200/253/353M TONER Minolta bizhub C200/203/253/353, 8650, Develop +200/203/253/353 Magenta TONER chip
Minolta uni- C200/253/353Y TONER Minolta bizhub C200/203/253/353, 8650 Develop +200/203/253/353 Yellow TONER chip
Minolta uni- C200/253/353C IU Minolta bizhub C200/203/253/353, 8650, Develop +200/203/253/353 Cyan Image Unit chip
Minolta uni- C200/253/353K IU Minolta bizhub C200/203/253/353,8650, Develop +200/203/253/353 Black Image Unit chip
Minolta uni- C200/253/353M IU Minolta bizhub C200/203/253/353,8650, Develop +200/203/253/353 Magenta Image Unit chip
Minolta uni- C200/253/353Y IU Minolta bizhub C200/203/253/353,8650, Develop +200/203/253/353 Yellow Image Unit chip
Minolta C20C TONER(EUR) Minolta bizhub C20/20P/20PX/20X Cyan TONER chip 8K
Minolta C20K TONER(EUR) Minolta bizhub C20/20P/20PX/20X black TONER chip 8K 
Minolta C20M TONER(EUR) Minolta bizhub C20/20P/20PX/20X Magenta TONER chip 8K  
Minolta C20Y TONER(EUR)  Minolta bizhub C20/20P/20PX/20X Yellow TONER chip 8K 
Minolta C20C Imaging(EUR) Minolta bizhub C20PX/C30P/C31 Cyan Imaging chip 30K
Minolta C20K Imaging(EUR)   Minolta bizhub C20PX/C30P/C31 black Imaging chip 30K  
Minolta C20M Imaging(EUR)  Minolta bizhub C20PX/C30P/C31 Magenta Imaging chip 30K 
Minolta C20Y Imaging(EUR)   Minolta bizhub C20PX/C30P/C31 Yellow Imaging chip 30K
Minolta C20C TONER(USA) Minolta bizhub C20/20P/20PX/20X Cyan TONER chip 8K
Minolta C20K TONER(USA)  Minolta bizhub C20/20P/20PX/20X black TONER chip 8K 
Minolta C20M TONER(USA) Minolta bizhub C20/20P/20PX/20X Magenta TONER chip 8K  
Minolta C20Y TONER(USA)  Minolta bizhub C20/20P/20PX/20X Yellow TONER chip 8K 
Minolta C20C Imaging(USA) Minolta bizhub C20PX/C30P/C31 Cyan Imaging chip 30K
Minolta C20K Imaging(USA)   Minolta bizhub C20PX/C30P/C31 black Imaging chip 30K  
Minolta C20M Imaging(USA)   Minolta bizhub C20PX/C30P/C31 Magenta Imaging chip 30K 
Minolta C20Y Imaging(USA)  Minolta bizhub C20PX/C30P/C31 Yellow Imaging chip 30K
Minolta C25C TONER(EUR) Minolta bizhub C25 Cyan TONER chip 6K
Minolta C25K TONER(EUR) Minolta bizhub C25 black TONER chip 6K 
Minolta C25M TONER(EUR) Minolta bizhub C25 Magenta TONER chip 6K  
Minolta C25Y TONER(EUR)  Minolta bizhub C25 Yellow TONER chip 6K 
Minolta C25C TONER(USA) Minolta bizhub C25 Cyan TONER chip 6K
Minolta C25K TONER(USA) Minolta bizhub C25 black TONER chip 6K 
Minolta C25M TONER(USA) Minolta bizhub C25 Magenta TONER chip 6K  
Minolta C25Y TONER(USA) Minolta bizhub C25 Yellow TONER chip 6K 
Minolta C35C TONER(EUR) Minolta bizhub C35 Cyan TONER chip 6K
Minolta C35K TONER(EUR) Minolta bizhub C35 black TONER chip 6K 
Minolta C35M TONER(EUR) Minolta bizhub C35 Magenta TONER chip 6K  
Minolta C35Y TONER(EUR)  Minolta bizhub C35 Yellow TONER chip 6K 
Minolta C35C Imaging(EUR) Minolta bizhub C25/C35 Cyan Imaging chip 30K-IUP14C
Minolta C35K Imaging(EUR)   Minolta bizhub C25/C35 black Imaging chip 30K-IUP14K  
Minolta C35M Imaging(EUR)  Minolta bizhub C25/C35 Magenta Imaging chip 30K-IUP14M 
Minolta C35Y Imaging(EUR)   Minolta bizhub C25/C35 Yellow Imaging chip 30K-IUP14Y
Minolta C35C TONER(USA) Minolta bizhub C35 Cyan TONER chip 6K
Minolta C35K TONER(USA)  Minolta bizhub C35 black TONER chip 6K 
Minolta C35M TONER(USA) Minolta bizhub C35 Magenta TONER chip 6K  
Minolta C35Y TONER(USA)  Minolta bizhub C35 Yellow TONER chip 6K 
Minolta C35C Imaging(USA) Minolta bizhub C25/C35 Cyan Imaging chip 30K-IUP14C
Minolta C35K Imaging(USA)   Minolta bizhub C25/C35 black Imaging chip 30K-IUP14K  
Minolta C35M Imaging(USA)   Minolta bizhub C25/C35 Magenta Imaging chip 30K-IUP14M 
Minolta C35Y Imaging(USA)  Minolta bizhub C25/C35 Yellow Imaging chip 30K-IUP14Y
Minolta C200C TONER  Minolta bizhub C200 Cyan TONER chip 18K
Minolta C200K TONER  Minolta bizhub C200 black TONER chip 24K 
Minolta C200M TONER Minolta bizhub C200 Magenta TONER chip 18K  
Minolta C200Y TONER  Minolta bizhub C200 Yellow TONER chip 18K 
Minolta C200C Imaging Minolta bizhub C200 Cyan Imaging chip 45K
Minolta C200K Imaging   Minolta bizhub C200 black Imaging chip 60K  
Minolta C200M Imaging   Minolta bizhub C200 Magenta Imaging chip 45K 
Minolta C200Y Imaging   Minolta bizhub C200 Yellow Imaging chip 45K
Minolta C210C TONER  Minolta bizhub C210 Cyan TONER chip 18.5K
Minolta C210K TONER  Minolta bizhub C210 black TONER chip 24K 
Minolta C210M TONER Minolta bizhub C210 Magenta TONER chip 18.5K  
Minolta C210Y TONER  Minolta bizhub C210 Yellow TONER chip 18.5K 
Minolta C210C Imaging Minolta bizhub C210 Cyan Imaging chip 45K
Minolta C210K Imaging   Minolta bizhub C210 black Imaging chip 60K  
Minolta C210M Imaging   Minolta bizhub C210 Magenta Imaging chip 45K 
Minolta C210Y Imaging   Minolta bizhub C210 Yellow Imaging chip 45K
Minolta C250C TONER  Minolta bizhub C250/252 Cyan TONER chip 12K
Minolta C250K TONER  Minolta bizhub C250/252 black TONER chip 20K 
Minolta C250M TONER Minolta bizhub C250/252 Magenta TONER chip 12K  
Minolta C250Y TONER  Minolta bizhub C250/252 Yellow TONER chip 12K 
Minolta C250C Imaging Minolta bizhub C250/252 Cyan Imaging chip 45K
Minolta C250K Imaging   Minolta bizhub C250/252 black Imaging chip 70K  
Minolta C250M Imaging   Minolta bizhub C250/252 Magenta Imaging chip 45K 
Minolta C250Y Imaging   Minolta bizhub C250/252 Yellow Imaging chip 45K
Minolta C253C TONER  Minolta bizhub C203/253 Cyan TONER chip 19K
Minolta C253K TONER  Minolta bizhub C203/253 black TONER chip 24.5K 
Minolta C253M TONER Minolta bizhub C203/253 Magenta TONER chip 19K  
Minolta C253Y TONER  Minolta bizhub C203/253 Yellow TONER chip 19K 
Minolta C253C Imaging Minolta bizhub C203/253 Cyan Imaging chip 75K
Minolta C253K Imaging   Minolta bizhub C203/253 black Imaging chip 100K  
Minolta C253M Imaging   Minolta bizhub C203/253 Magenta Imaging chip 75K 
Minolta C253Y Imaging   Minolta bizhub C203/253 Yellow Imaging chip 75K
Minolta C220/360CMY Imaging Minolta bizhub C220/280/360 Cyan/Magenta/Yellow Imaging chip 
Minolta C220/360K Imaging   Minolta bizhub C220/280/360 black Imaging chip 
Minolta C300/C352C TONER Minolta bizhub C300/C352 Cyan TONER chip 12K 
Minolta C300/C352K TONER Minolta bizhub C300/C352 Black TONER chip 20K
Minolta C300/C352M TONER  Minolta bizhub C300/C352 Magenta TONER chip 12K  
Minolta C300/C352Y TONER  Minolta bizhub C300/C352 Yellow TONER chip 12K 
Minolta C300/C352C Imaging  Minolta bizhub C300/C352 Cyan Imaging chip 45K
Minolta C300/C352K Imaging  Minolta bizhub C300/C352 black Imaging chip 70K  
Minolta C300/C352M Imaging   Minolta bizhub C300/C352 Magenta Imaging chip 45K 
Minolta C300/C352Y Imaging Minolta bizhub C300/C352 Yellow Imaging chip 45K
Minolta C350K Imaging(EU) Minolta bizhub C350 black Imaging chip 80K(IU-310K)(4047403)    
Minolta C350C Imaging(EU)  Minolta bizhub C350/C351/C450 Cyan Imaging chip 50K(4047703)
Minolta C450K Imaging(EU) Minolta bizhub C351/C450 black Imaging chip 100K(IU-410K) (4047203)  
Minolta C350M Imaging(EU)   Minolta bizhub C350/C351/C450 Magenta Imaging chip 50K (4047603)
Minolta C350Y Imaging(EU) Minolta bizhub C350/C351/C450 Yellow Imaging chip 50K(4047503)
Minolta C350K Imaging(USA) Minolta bizhub C350 black Imaging chip 80K(4047401)  
Minolta C350C Imaging(USA)  Minolta bizhub C350/C351/C450 Cyan Imaging chip 50K(4047701)
Minolta C450K Imaging(USA) Minolta bizhub C351/C450 black Imaging chip 100K(4047201)
Minolta C350M Imaging(USA)   Minolta bizhub C350/C351/C450 Magenta Imaging chip 50K (4047601)
Minolta C350Y Imaging(USA) Minolta bizhub C350/C351/C450 Yellow Imaging chip 50K(4047501)
Minolta C353C TONER Minolta bizhub C353 Cyan TONER chip 20K
Minolta C353K TONER  Minolta bizhub C353 black TONER chip 26K 
Minolta C353M TONER   Minolta bizhub C353 Magenta TONER chip 20K  
Minolta C353Y TONER Minolta bizhub C353 Yellow TONER chip 20K 
Minolta C353C Imaging Minolta bizhub C353 Cyan Imaging chip 90K
Minolta C353K Imaging Minolta bizhub C353 black Imaging chip 120K  
Minolta C353M Imaging Minolta bizhub C353 Magenta Imaging chip 90K 
Minolta C353Y Imaging Minolta bizhub C353 Yellow Imaging chip 90K
Minolta C451/650C TONER(JAPAN) Minolta bizhub C451/C550/650 Cyan TONER chip TN-611C 27K
Minolta C451/650K TONER(JAPAN) Minolta bizhub C451/C550/650 Black TONER chip TN-611K 45K
Minolta C451/650M TONER(JAPAN) Minolta bizhub C451/C550/650 Magenta TONER chip TN-611M 27K
Minolta C451/650Y TONER(JAPAN) Minolta bizhub C451/C550/650 Yellow TONER chip TN-611Y 27K
Minolta C451/650C TONER Minolta bizhub C451/C550/650 Cyan TONER chip TN-611C 27K
Minolta C451/650K TONER Minolta bizhub C451/C550/650 Black TONER chip TN-611K 45K
Minolta C451/650M TONER Minolta bizhub C451/C550/650 Magenta TONER chip TN-611M 27K
Minolta C451/650Y TONER Minolta bizhub C451/C550/650 Yellow TONER chip TN-611Y 27K
Minolta C451/650C Imaging(EU) Minolta bizhub C451/C550/650 Cyan Imaging chip 
Minolta C451/650K Imaging(EU) Minolta bizhub C451/C550/650 Black Imaging chip 
Minolta C451/650M Imaging(EU) Minolta bizhub C451/C550/650 Magenta Imaging chip 
Minolta C451/650Y Imaging(EU) Minolta bizhub C451/C550/650 Yellow Imaging chip 
Minolta C451/650C Imaging(USA) Minolta bizhub C451/C550/650 Cyan Imaging chip 
Minolta C451/650K Imaging(USA) Minolta bizhub C451/C550/650 Black Imaging chip 
Minolta C451/650M Imaging(USA) Minolta bizhub C451/C550/650 Magenta Imaging chip 
Minolta C451/650Y Imaging(USA) Minolta bizhub C451/C550/650 Yellow Imaging chip 
Minolta C452/C552/652K TONER Minolta bizhub C452/C552/652 Black TONER chip
Minolta C452/C552/652C TONER Minolta bizhub C452/C552/652 Cyan TONER chip 
Minolta C452/C552/652M TONER Minolta bizhub C452/C552/652 Magenta TONER chip
Minolta C452/C552/652Y TONER Minolta bizhub C452/C552/652 Yellow TONER chip
Minolta C452/C552/652K Imaging(EU) Minolta bizhub C452/C552/652 Black Imaging chip(285K) 
Minolta C452/C552/652C Imaging(EU) Minolta bizhub C452/C552/652 Cyan Imaging chip (120K)
Minolta C452/C552/652M Imaging(EU) Minolta bizhub C452/C552/652 Magenta Imaging chip (120K)
Minolta C452/C552/652Y Imaging(EU) Minolta bizhub C452/C552/652 Yellow Imaging chip (120K)
Minolta C452/C552/652K Imaging(USA) Minolta bizhub C452/C552/652 Black Imaging chip(285K) 
Minolta C452/C552/652C Imaging(USA) Minolta bizhub C452/C552/652 Cyan Imaging chip (120K)
Minolta C452/C552/652M Imaging(USA) Minolta bizhub C452/C552/652 Magenta Imaging chip (120K)
Minolta C452/C552/652Y Imaging(USA) Minolta bizhub C452/C552/652 Yellow Imaging chip (120K)
Minolta Di1610 Minolta Di1610 chip(1.3k)
Minolta Bizhub 40P (USA) Minolta Bizhub 40P chip (AOFP013) 19K
Minolta Bizhub 40P (EU) Minolta Bizhub 40P chip ( A0FP023) 19K
Minolta Bizhub 43 (EUR)-RF+simcard Minolta Bizhub 43 RF chip and simcard set
Minolta Page 4650L (EU) Minolta Pagepro 4650 chip 10K
Minolta Page 4650 (AMERICA, kr, CN) Minolta Pagepro 4650 chip 18K (A0FN012)
Minolta Page 4650EN (EU) Minolta Pagepro 4650EN chip 18K
Minolta Page 5650EN (EU) Minolta Pagepro 5650 chip 19k
MURATEC MFX1016 MURATEC MFX1016 chip
MÃ OEM DÙNG CHO MÁY IN OKI
OKI 3600C OKI 33/3400/3600 Cyan chip 2.5K
OKI 3600K OKI 33/3400/3600 Black chip 2.5K
OKI 3600M OKI 33/3400/3600 Magenta chip 2.5K
OKI 3600Y OKI 33/3400/3600 Yellow chip 2.5K
OKI 56/5700 CMYK  OKI 5600/5700 CMYK chip 2/6K
OKI 5650 CMYK  OKI 5650/5750 CMYK chip 2/8K
OKI 58/5900 CMYK OKI 5500/5800/5900 CMYK chip 5/6K
OKI 5850 CMYK OKI 5850/5950 CMYK chip 6/8K
OKI 8600 CMYK  OKI 8600/8800 CMYK 15K
OKI 96/9800 CMYK  OKI 9600/9800 CMYK 15K
OKI B2200 OKI B2200/2400 2K chip
OKI B2500 (EUR) OKI B2500/2520/2540 4K chip
OKI B2500 (USA) OKI B2500/2520/2540 4K chip
OKI MB260  OKI MB260/280/290 5K chip
OKI B410 (EU) OKI B410 / 430 / 440 chip (7K)
OKI B410 (EU) OKI B410 / 430 / 440 chip (10K)
OKI B410 (USA) OKI B410 / 430 / 440 chip (7K)
OKI B410 (USA) OKI B410 / 430 / 440 chip (10K)
OKI B411/431 OKI B411d/B411dn/B431d/B431dn chip (10K)
OKI B4400 (EU) OKI B4400/4600 3K chip
OKI B4400 (USA) OKI B4400/4600 3K chip
OKI B4500 OKI B4500 / 4520 / 4540 / 4545 3K chip
OKI B4600 (EU) OKI B4600 7K chip
OKI B6200/6300 OKI B6200/6300 chip 10K (52114501)
OKI B6300 OKI B6300 chip 17K (52114502)
OKI B6500 OKI B6500 chip 22K (52116002)
OKI C310/C510C high OKI C310/330/C510/530/MC351/361/MC561 chip (5K)
OKI C310/C510K high OKI C310/330/C510/530/MC351/361/MC561 chip (5K)
OKI C310/C510M high OKI C310/330/C510/530/MC351/361/MC561 chip (5K)
OKI C310/C510Y high OKI C310/330/C510/530/MC351/361/MC561 chip (5K)
OKI C310/C510C OKI C310/330/C510/530/MC351/361/MC561 chip (3K)
OKI C310/C510K OKI C310/330/C510/530/MC351/361/MC561 chip (3.5K)
OKI C310/C510M OKI C310/330/C510/530/MC351/361/MC561 chip (3K)
OKI C310/C510Y OKI C310/330/C510/530/MC351/361/MC561 chip (3K)
OKI C110/C130CMYK OKI C110/C130/MC160 CMYK chip 2.5K 
OKI C110/C130C OKI C110/C130/MC160 Cyan chip 2.5K 
OKI C110/C130K OKI C110/C130/MC160 Black chip 2.5K 
OKI C110/C130M OKI C110/C130/MC160 Magenta chip 2.5K
OKI C110/C130Y OKI C110/C130/MC160 Yellow chip 2.5K
MÃ OEM DÙNG CHO MÁY IN OLIVETTI
Olivetti uni-MF201/250/350 C TONER Olivetti MF 201/201+/250+/350+ Cyan TONER chip
Olivetti uni-MF201/250/350 K TONER  Olivetti MF 201/201+/250+/350+ Black TONER chip
Olivetti uni-MF201/250/350 M TONER Olivetti MF 201/201+/250+/350+ Magenta TONER chip
Olivetti uni-MF201/250/350 Y TONER Olivetti MF 201/201+/250+/350+ Yellow TONER chip
Olivetti uni-MF201/250/350 C IU Olivetti MF 201/201+/250+/350+ Cyan Image Unit chip
Olivetti uni-MF201/250/350 K IU   Olivetti MF 201/201+/250+/350+ Black Image Unit chip
Olivetti uni-MF201/250/350 M IU  Olivetti MF 201/201+/250+/350+ Magenta Image Unit chip
Olivetti uni-MF201/250/350 Y IU Olivetti MF 201/201+/250+/350+ Yellow Image Unit chip
Olivetti uni-MF220/360 CMY IU Olivetti d-Color MF 220/280/360 Cyan/Magenta/Yellow Image Unit chip
Olivetti uni-MF220/280/360 K IU   Olivetti d-Color MF 220/280/360 Black Image Unit chip
Olivetti MF201 C TONER Olivetti d-Color MF201 Cyan TONER chip 19K 
Olivetti MF201 K TONER  Olivetti d-Color MF201 black TONER chip 24,5K 
Olivetti MF201 M TONER Olivetti d-Color MF201 Magenta TONER chip 19K  
Olivetti MF201 Y TONER Olivetti d-Color MF201 Yellow TONER chip 19K 
Olivetti MF201 C Imaging  Olivetti d-Color MF201 Cyan Imaging chip 45K
Olivetti MF201 K Imaging   Olivetti d-Color MF201 black Imaging chip 60K  
Olivetti MF201 M Imaging   Olivetti d-Color MF201 Magenta Imaging chip 45K 
Olivetti MF201 Y Imaging Olivetti d-Color MF201 Yellow Imaging chip 45K
Olivetti MF201+, MF250 C TONER Olivetti d-Color MF201+,MF250 Cyan TONER chip 19K 
Olivetti MF201+, MF250 K TONER  Olivetti d-Color MF201+,MF250 black TONER chip 24,5K 
Olivetti MF201+, MF250 M TONER Olivetti d-Color MF201+,MF250 Magenta TONER chip 19K  
Olivetti MF201+, MF250 Y TONER Olivetti d-Color MF201+,MF250 Yellow TONER chip 19K 
Olivetti MF201+, MF250 C Imaging  Olivetti d-Color MF201+,MF250 Cyan Imaging chip 75K
Olivetti MF201+, MF250 K Imaging   Olivetti d-Color MF201+,MF250 black Imaging chip 100K  
Olivetti MF201+, MF250 M Imaging   Olivetti d-Color MF201+,MF250 Magenta Imaging chip 75K 
Olivetti MF201+, MF250 Y Imaging Olivetti d-Color MF201+,MF250 Yellow Imaging chip 75K
Olivetti MF22/45 C Imaging  Olivetti d-Color MF22/45 Cyan Imaging chip 
Olivetti MF22 K Imaging   Olivetti d-Color MF22 Black Imaging chip
Olivetti MF45 K Imaging   Olivetti d-Color MF45 Black Imaging chip
Olivetti MF22/45 M Imaging   Olivetti d-Color MF22/45 Magenta Imaging chip 
Olivetti MF22/45 Y Imaging Olivetti d-Color MF22/45 Yellow Imaging chip 
Olivetti MF25 C TONER Olivetti d-Color MF25 Cyan TONER chip 12K
Olivetti MF25 K TONER   Olivetti d-Color MF25 Black TONER chip 20K 
Olivetti MF25 M TONER  Olivetti d-Color MF25 Magenta TONER chip 12K
Olivetti MF25 Y TONER Olivetti d-Color MF25 Yellow TONER chip 12K
Olivetti MF25 C Imaging  Olivetti d-Color MF25 Cyan Imaging chip 45K
Olivetti MF25 K Imaging   Olivetti d-Color MF25 Black Imaging chip 70K
Olivetti MF25 M Imaging   Olivetti d-Color MF25 Magenta Imaging chip 45K
Olivetti MF25 Y Imaging Olivetti d-Color MF25 Yellow Imaging chip 45K
Olivetti MF30 C Imaging  Olivetti d-Color MF30/35 Cyan Imaging chip 45K
Olivetti MF30 K Imaging   Olivetti d-Color MF30/35 Black Imaging chip 70K
Olivetti MF30 M Imaging   Olivetti d-Color MF30/35 Magenta Imaging chip 45K
Olivetti MF30 Y Imaging Olivetti d-Color MF30/35 Yellow Imaging chip 45K
Olivetti MF350+ C TONER Olivetti d-Color MF350+ Cyan TONER chip 20K 
Olivetti MF350+ K TONER  Olivetti d-Color MF350+ black TONER chip 26K 
Olivetti MF350+ M TONER Olivetti d-Color MF350+ Magenta TONER chip 20K  
Olivetti MF350+ Y TONER Olivetti d-Color MF350+ Yellow TONER chip 20K 
Olivetti MF350+ C Imaging  Olivetti d-Color MF350+ Cyan Imaging chip 90K
Olivetti MF350+ K Imaging   Olivetti d-Color MF350+ Black Imaging chip 120K  
Olivetti MF350+ M Imaging   Olivetti d-Color MF350+ Magenta Imaging chip 90K 
Olivetti MF350+ Y Imaging Olivetti d-Color MF350+ Yellow Imaging chip 90K
Olivetti MF550 C Imaging  Olivetti d-Color MF450/550 Cyan Imaging chip 90K
Olivetti MF550 K Imaging   Olivetti d-Color MF450/550 Black Imaging chip 120K  
Olivetti MF550 M Imaging   Olivetti d-Color MF450/550 Magenta Imaging chip 90K 
Olivetti MF550 Y Imaging Olivetti d-Color MF450/550 Yellow Imaging chip 90K
Olivetti MF551 C TONER Olivetti d-Color MF451/MF551/MF651 Cyan TONER chip 
Olivetti MF551 K TONER Olivetti d-Color MF451/MF551/MF651 Black TONER chip 
Olivetti MF551 M TONER Olivetti d-Color MF451/MF551/MF651 Magenta TONER chip 
Olivetti MF551 Y TONER Olivetti d-Color MF451/MF551/MF651 Yellow TONER chip 
Olivetti MF551 C Imaging  Olivetti d-Color MF451/MF551/MF651 Cyan Imaging chip 120K
Olivetti MF551 K Imaging   Olivetti d-Color MF451/MF551/MF651 Black Imaging chip 285K  
Olivetti MF551 M Imaging   Olivetti d-Color MF451/MF551/MF651 Magenta Imaging chip 120K 
Olivetti MF551 Y Imaging Olivetti d-Color MF451/MF551/MF651 Yellow Imaging chip 120K
Olivetti MF3000 C TONER Olivetti d-Color MF3000 Cyan TONER chip 6K
Olivetti MF3000 K TONER  Olivetti d-Color MF3000 black TONER chip 6K
Olivetti MF3000 M TONER Olivetti d-Color MF3000 Magenta TONER chip 6K
Olivetti MF3000 Y TONER Olivetti d-Color MF3000 Yellow TONER chip 6K
Olivetti MF3000 C Imaging  Olivetti d-Color MF3000 Cyan Imaging chip 30K
Olivetti MF3000 K Imaging   Olivetti d-Color MF3000 Black Imaging chip 30K 
Olivetti MF3000 M Imaging   Olivetti d-Color MF3000 Magenta Imaging chip 30K
Olivetti MF3000 Y Imaging Olivetti d-Color MF3000 Yellow Imaging chip 30K
MÃ OEM DÙNG CHO MÁY IN RICOH
Ricoh AC205 Ricoh AC 205 chip
Ricoh Aficio SP3200 (8K) Ricoh Aficio SP3200 (8K) chip
Ricoh Aficio SP3300 (5K) Ricoh Aficio SP3300 (5K) chip
Ricoh BP20 Ricoh BP20 chip
Ricoh FX200 Ricoh FX200 chip
Ricoh SP1000 (4K) Ricoh SP1000S/FAX 1140L / FAX 1180L
Nashuatec F 111 chip
Ricoh SP1100 (4K) Ricoh SP1100 chip
Ricoh SP3400 (5K) Ricoh SP3400/3410 (5K) chip
RICOH SPC220K  RICOH SPC220/221/222 2K BLACK CHIP
RICOH SPC220C RICOH SPC220/221/222 2K Cyan CHIP
RICOH SPC220M RICOH SPC220/221/222 2K Magenta CHIP
RICOH SPC220Y RICOH SPC220/221/222 2K Yellow CHIP
RICOH SPC231K RICOH SPC231/232/310/311 6K BLACK CHIP
RICOH SPC231C RICOH SPC231/232/310/311 6K Cyan CHIP
RICOH SPC231M RICOH SPC231/232/310/311 6K Magenta CHIP
RICOH SPC231Y RICOH SPC231/232/310/311 6K Yellow CHIP
 
Bài khác
Bảng tra mã hộp mực laser
Bảng tra mã hộp mực laser mầu
Bảng tra mã hộp mực in phun
Bảng tra mã băng mực máy in
Bảng tra mã fim fax

Mực máy in laser đen trắng
Hộp mực laser XPpro
Lọ mực đổ laser
Mực kg laser
Mực máy in laser màu
Hộp mực laser mầu Xppro
Lọ mực đổ laser mầu
Mực kg laser mầu
Mực máy in phun màu
Hệ thống dẫn mực in phun màu
Mực đổ máy in phun màu
Mực máy photocopy
Mực đổ photocopy đen trắng
Mực đổ photocopy mầu
Linh kiện máy in laser đen trắng
Gạt máy in laser
Bao lụa máy in
Vỏ nhựa hộp mực
Trục từ trục cao su
Linh kiện máy in laser màu
Trống máy in laser mầu
Gạt máy in laser mầu
Chíp hộp mực laser mầu
Linh kiện máy photocopy
Trống photocopy
Gạt mực photocopy
Lô sấy ép máy photocopy
Hoạt động
Tin tức
Đến lượt Sharp bị phạt nặng vì tội thông đồng làm giá LCD
Internet toàn cầu “thoát hiểm” sau ngày 9/7
Câu chuyện đằng sau thiết kế của Galaxy S III
Samsung sẽ phát triển máy tính bảng Windows RT
Microsoft chính thức công bố thời điểm ra mắt Windows 8
LG sản xuất điện thoại lõi tứ, camera 10 megapixel
Tìm ra nguyên nhân làm điện thoại Galaxy S III bốc cháy
Những laptop bán chạy nhất tháng 6/2012
iPhone thế hệ 6 sẽ ra mắt sớm trong tháng 8
Cựu nhân viên Nokia sản xuất điện thoại MeeGo
Đăng kí nhận báo giá
Tên khách hàng:
Địa chỉ:
E-mail:
Điện thoại liên hệ:
Trang chủ     Giới thiệu     Sản phẩm     Bảng tra mã     Tin tức sự kiện     Hoạt động     Liên hệ     Diễn đàn

Hà Nội04.36335253
04.36283044
Đà Nẵng0511.3705477
Hà Nội
Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Kỹ thuật
Đà Nẵng
Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Kỹ thuật
-->