XPPRO
English       Tiếng Việt
Bảng tra mã hộp mực laser mầu
MÃ HỘP MỰC MẦU SL BẢN IN  DÙNG CHO MÁY IN LASER MẦU HP
CE410A/X(305A/X) 2.2K/4K HP Laser Jet Pro Color
M351a/M451dn/M451dw/M451nw
MFP M375nw/M475dn/M475dw
HP CE411A(305A) 2.6K
HP CE412A(305A) 2.6K
HP CE413A(305A) 2.6K
CE400A/X(507A/X) 5.5K/11K HP Laser Jet Enterprise Color
M551n/M551dn/M551xh
MFP M575f/M575dn
HP CE401A(507A) 6K
HP CE402A(507A) 6K
HP CE403A(507A) 6K
HP CB540A 2.2K HP Color LaserJet CP1215/CP1515N/CP1518NI CM1312NFI/CM1/1312MFP
HP CB541A 1.4K
HP CB542A 1.4K
HP CB543A 1.4K
HP CC530A 3.5K HP Color LaserJet CP2025N/CP2025DN/CP2025X CM2320N/CM2320NF CM2320FXI  
HP CC531A 2.8K
HP CC532A 2.8K
HP CC533A 2.8K
HP CE250A/X 5K/10.5K HP Color LaserJet CP3525/3525N/3525D/3525X/CM3530
HP CE251A 7K
HP CE252A 7K
HP CE253A 7K
HP CE740A 7K HP Color LaserJet CP5225/5225N/5225DN
HP CE741A 7.3K
HP CE742A 7.3K
HP CE743A 7.3K
HP CE260A/X 8.5K/17K HP Color LaserJet CP5525N/5525DN/5525XH
HP CE261A 11K
HP CE262A 11K
HP CE263A 11K
HP 384A 35K HP Color Laser Jet CP6015N/CP15DN/CP6015X/CP6015XH/CM6030/CM6030F CM6040F/CM6040FP   Drum unit
HP 385A 35K
HP 386A 35K
HP 387A 35K
HP CE270A 13.5K HP Color LaserJet CP4025N/4025DN/4525N/4525DN/4525XH
HP CE271A 15K
HP CE272A 15K
HP CE273A 15K
HP CE380A HP CE390A 16.5K 19.5K HP Color LaserJet CP6015N/CP6015DN/CP6015X/CP6015XH CM6030/CM6030F/M6040F/CM6040MFP Toner Cartridge
HP CE381A 21K
HP CE382A 21K
HP CE383A 21K
HP Q9700A 5K HP Color LaserJet 1500/1500i/2500/2500i/2500N/2500TN
HP Q9701A 4K
HP Q9702A 4K
HP Q9703A 4K
HP Q9704A 5K/20K
HP Q3960A 5K HP Color LaserJet 2500N/2500LN/2820/2830/2840
HP Q3961A 4K
HP Q3962A 4K
HP Q3963A 4K
HP Q3964A 5K/20K
HP Q6000A 2.5K HP Color LaserJet 1600/2600N/2605/2605DN/2605DTN/2650DTN/CM1015/CM1017
HP Q6001A 2K
HP Q6002A 2K
HP Q6003A 2K
HP Q7560A 6.5K/13K HP Color LaserJet 2700/3000N/3000DN
HP Q7561A 3.5K
HP Q7562A 3.5K
HP Q7563A 3.5K
HP Q2670A 6K HP Color LaserJet 3500/3550
HP Q2671A 4K
HP Q2672A 4K
HP Q2673A 4K
HP Q6470A 6K HP Color LaserJet 3600/3600DN
HP Q6471A 4K
HP Q6472A 4K
HP Q6473A 4K
HP Q6470A 6K HP Color LaserJet CP3505N/3505DN/3505X/3800/3800N
HP Q7581A 6K
HP Q7582A 6K
HP Q7583A 6K
HP CB400A 7.5K HP Color LaserJet CP4005N/4005DN
HP CB401A 7.5K
HP CB402A 7.5K
HP CB403A 7.5K
HP C9720A 9K HP Color LaserJet 4600N/4650 Series
HP C9721A 8K
HP C9722A 8K
HP C9723A 8K
HP Q5950A 11K HP Color Laserjet 4700N/4700DN/4700TN/4700PH Plus
HP Q5951A 10K
HP Q5952A 10K
HP Q5953A 10K
HP Q6460A 12K HP Color LaserJet 4730/4730X/4730XM/4730XS/CM4730/CM4730F/CM4730FM/CM4730FSK
HP Q6461A 12K
HP Q6462A 12K
HP Q6463A 12K
HP C9730A 13K HP Color LaserJet 5500/5500N/5500DN/5500DTN LJ5500HDN/5550/5550N
HP C9731A 12K
HP C9732A 12K
HP C9733A 12K
HP CE310(126A) 1.2K HP Color Laser Jet Pro CP1025/1025NW
MFP M175A/M175NW/M275
HP CE311(126A) 1K
HP CE312(126A) 1K
HP CE313(126A) 1K
HP CE314(126A) 14K/7K
HP CE320(128A) 2K HP Color LaserJet Pro CP1525N/1525NW
CM1415/1415FN/1415FNW
HP CE321(128A) 1.3K
HP CE322(128A) 1.3K
HP CE323(128A) 1.3K
MÃ HỘP MỰC MẦU SL BẢN IN  DÙNG CHO MÁY IN LASER MẦU CANON
316/716BK 2.3K Canon LBP 5050/5050N MF8030Cn/8050Cn
316/716C 1.5K
316/716M 1.5K
316/716Y 1.5K
318/718BK 3.4K Canon LBP 7200/7200CN/7200CDN/MF8330CDN/8350CDN
318/718C 2.9K
318/718M 2.9K
318/718Y 2.9K
323/723BK 5K/10K Canon LBP 7750CDN/7700C
323/723C 8.5K
323/723M 8.5K
323/723Y 8.5K
322BK/322IIBK 6.5K/13K Canon LBP 9600C/9500C/9100C
322C/322IIC 7.5K/15K
322M/322IIM 7.5K/15K
322Y/322IIY 7.5K/15K
311/711BK 6K Canon LBP 5300/5360/MF9130/9170/8450
311/711C 6K
311/711M 6K
311/711Y 6K
301/701BK 5K Canon LBP 5200/MF8170C/8180C
301/701C 4K
301/701M 4K
301/701Y 4K
307/707BK 2.5K Canon LBP 5000/5100
307/707C 2K
307/707M 2K
307/707Y 2K
302/702/102BK 10K Canon LBP 5960/5970/5975
302/702/102C 6K
302/702/102M 6K
302/702/102Y 6K
MÃ HỘP MỰC MẦU SL BẢN IN  DÙNG CHO MÁY IN LASER MẦU SAMSUNG
CLT-K407S 1.5K Samsung CLP-320/320N/325/325W
CLX-3185/3185FW/3185FN
CLT-C407S 1K
CLT-M407S 1K
CLT-Y407S 1K
CLT-K409S 1.5K Samsung CLP-310/310N/315/315W CLX-3170FN/3175/3175N CLX-3175FN/3175FW
CLT-Y409S 1K
CLT-M409S 1K
CLT-C409S 1K
CLP-K300A 2K Samsung CLP-300/300N   CLX2160/2160N
CLX-316N/3160FN
CLP-Y300A 1K
CLP-M300A 1K
CLP-C300A 1K
CLP-K350A 4K Samsung CLP-350N/351NK/351NKG
CLP-Y350A 2K
CLP-C350A 2K
CLP-M351A 2K
CLP-500D7K 7K Samsung CLP-500/500N/515/515N
CLP-500D5C 5K
CLP-500D5M 5K
CLP-500D5Y 5K
CLP-510D7K 7K/3K Samsung CLP-510/510N
CLP-510D5C 5K/2K
CLP-510D5M 5K/2K
CLP-510D5Y 5K/2K
CLP-K600A 4K Samsung CLP-600/600N/600ND/650/650N
CLP-Y600A 4K
CLP-M600A 4K
CLP-C600A 4K
CLP-K660A/B 2.5K/5.5K Samsung CLP-660N/660ND/610ND
CLP-Y660A/B 2K/5K
CLP-M660A/B 2K/5K
CLP-C660A/B 2K/5K
CLT-K508S/L 2.5K/5K Samsung CLP-620ND/670N/670DN
CLX-6220FX/6250FX
CLT-C508S/L 2K/5K
CLT-M508S/L 2K/5K
CLT-Y508S/L 2K/5K
CLT-K4072S 1.5K Samsung CLP-320/320N/325/325W
CLX-3185/3185FW/3185FN
CLT-C4072S 1K
CLT-M4072S 1K
CLT-Y4072S 1K
CLT-K4092S 1.5K Samsung CLP-315/315W    CLX-3175FN/3175FW
CLT-C4092S 1K
CLT-M4092S 1K
CLT-Y4092S 1K
CLT-K609S 2.5K/5.5K Samsung CLP-770ND
CLT-C609S 2K/5K
CLT-M609S 2K/5K
CLT-Y609S 2K/5K
MÃ HỘP MỰC MẦU SL BẢN IN  DÙNG CHO MÁY IN LASER MẦU XEROX
CT201591 2K XEROX DocuPRINT CP105B/CP205   CP205W/CM205B
CT201592 1.4K
CT201594 1.4K
CT201593 1.4K
CT201260 3K XEROX DocuPrint C1190FS/C2120
CT201263 3K
CT201262 3K
CT201261 3K
113R00726 8K/3K XEROX Phaser 6180/6280
113R00725 6K/2K
113R00724 6K/2K
113R00723 6K/2K
CT201260 3K XEROX DocuPRINT C1190FS/C2120
CT201263 3K
CT201262 3K
CT201261 3K
106R01281 2k XEROX Phaser 6130/6125/6128
106R01280 2k
106R01279 2k
106R01278 2k
CT200649 4k XEROX Douprint 525A/C2090sf
CT200652 4k
CT200651 4k
CT200650 4k
CT350504 8k XEROX Douprint C2100/3210DX/3210SF
CT350505 6k
CT350506 6k
CT350507 6k
106R01630 2K XEROX Phaser 6000/6010
106R01629 1K
106R01628 1K
106R01627 1K
106R01469 2K XEROX Phaser 6121MFP
106R01468 1.5K/2.6K
106R01467 1.5K/2.6K
106R01466 1.5K/2.6K
106R01597 3K XEROX Phaser 6500     WorkCentre 6505
106R01593 1K/2.5K
106R01592 1K/2.5K
106R01591 1K/2.5K
CT350674 9K XEROX Docuprint C2200/3300DX
CT350675 9K
CT350676 9K
CT350677 9K
106R01076 7K/4K XEROX Phaser 6300/6350/6250
106R01075 7K/4K
106R01074 7K/4K
106R01073 7K/4K
MÃ HỘP MỰC MẦU SL BẢN IN  DÙNG CHO MÁY IN LASER MẦU RICOH
140BLA 9.8K RICOH Aficio CL800/800-D/1000N/1000N-D    C210/C210SF
140CYN 6.5K
140MAG 6.5K
140YLW 6.5K
406094 2K RICOH Aficio SP C220N/220S/221N/221SF/C222DN/222SF
406097 2K
406100 2K
406106 2K
C310A(406344) 2.5K/6K RICOH Aficio SP C231SF/C232SF/C311N/C312DN
C310A(406345) 2.5K/6K
C310A(406346) 2.5K/6K
C310A(406347) 2.5K/6K
MÃ HỘP MỰC MẦU SL BẢN IN  DÙNG CHO MÁY IN LASER MẦU BROTHER
TN-135BK/115BK 5K BROTHER HL-4040CN/4050CDN/4070CDW
DCP-9040CN/9045CDN
MFC-9440CN/9840CDW
TN-135C/115C 4K
TN-135M/115M 4K
TN-135Y/115Y 4K
TN-12BK 9K BROTHER HL-4200CN
TN-12C 6K
TN-12M 6K
TN-12Y 6K
TN-04BK 10K BROTHER HL-2700CN
MFC-9420CN
TN-04C 6.6K
TN-04M 6.6K
TN-04Y 6.6K
TN-230BK/210BK 2.2K BROTHER HL-3040CN/3070CW
MFC-9010CN/9020CN/9320CW DCP-9010CN
TN-230C/210C 1.4K
TN-230M/210M 1.4K
TN-230Y/210Y 1.4K
MÃ HỘP MỰC MẦU SL BẢN IN  DÙNG CHO MÁY IN LASER MẦU LEXMARK
C500H2KG 5K LEXMARK C500/C500N/X500/X502
C500H2CG 3K
C500H2MG 3K
C500H2YG 3K
20K1403 10K LEXMARK C510/C510N
20K1400 6K
20K1401 6K
20K1402 6K
C5220KS 4K/8K LEXMARK C522N/C524N/524DN/C532N/C534DN
C5220CS 3K/5K
C5220MS 3K/5K
C5220YS 3K/5K
C540H1KG 2.5K/1K LEXMARK C540/C543/C544/X543/X544
C540H1CG 2K/1K
C540H1MG 2K/1K
C540H1YG 2K/1K
C734A2KG 2.5K/1K LEXMARK C540/C543/C544/X543/X544
C734A2CG 2K/1K
C734A2MG 2K/1K
C734A2YG 2K/1K
MÃ HỘP MỰC MẦU SL BẢN IN  DÙNG CHO MÁY IN LASER MẦU KONICA MINOLTA
A0V301H 2.5K Konica Minolta Magicolor 1600W/1650EN/1680MF/1690MF
A0V306H 1.5K/2.5K
A0V30CH 1.5K/2.5K
A0V30HH 1.5K/2.5K
1710517005 4.5K Konica Minolta Magicolor 2300W/2300DL/2350EN
1710517006 4.5K
1710517007 4.5K
1710517008 4.5K
1710589004 4.5K Konica Minolta Magicolor2400/2400W
2430D/2450/2480MF
2500W/2530DL/2550
1710589005 4.5K
1710589006 4.5K
1710589007 4.5K
1710550-001 9K Konica Minolta Magicolor 3300EN
3300DN
1710550-002 6.5K
1710550-003 6.5K
1710550-004 6.5K
4539-442/443 6K/12K  Konica Minolta Magicolor 5450/5440DL/5430DL 
4539-142/143 6K/12K
4539-242/243 6K/12K
4539-342/343 6K/12K
8938505 12K Konica Minolta Bizhub C250/C252
8938506 12K
8938507 12K
8938508 12K
4053401 11.5K Konica Minolta Bizhub C450/C450P
C350/351
4053501 11.5K
4053601 11.5K
4053701 11.5K
MÃ HỘP MỰC MẦU SL BẢN IN  DÙNG CHO MÁY IN LASER MẦU OKI
44250724 2.5K OKI C110/C130N/MC160
44250723 2.5K/1.5K
44250722 2.5K/1.5K
44250721 2.5K/1.5K
44469803 3.5K OKI C310DN/C330DN
44469706 3K
44469705 3K
44469704 3K
44469804 3.5K/5K OKI C510DN/C530DN/MC561
44469724 3K/5K
44469723 3K/5K
44469722 3K/5K
44315304 8K OKI C610N/C610DN/C610DTN/C610CDN
44315303 6K
44315302 6K
44315301 6K
44466104 11.5K OKI C710N/C710DN/C710DTN
44466103 11.5K
44466102 11.5K
44466101 11.5K
44318604 11K OKI C711N/C711DN/C711DTN
44318603 11.5K
44318602 11.5K
44318601 11.5K
44643004 7.3K OKI C801/C821
44643001 7.3K
44643002 7.3K
44643003 7.3K
44059108  8K OKI C810DN/C830DN/C830DTN
44059107  8K
44059106  8K
44059105  8K
44036024 15K OKI C910DN/C910DHN/910DTN
44036023 15K
44036022 15K
44036021 15K
43865708 2K OKI C5650/5750
43872307 2K
43872306 2K
43872305 2K
43865724 6K OKI C5850/5950/MC560
43865723 6K
43865722 6K
43865721 6K
42127660 3K/5K OKI C3100/C3200/C5100/C5200/C5300 C5400/C5510MFP
42127659 3K/5K
42127658 3K/5K
42127657 3K/5K
43459321 2.5K OKI C3300N/C3400N
43459311 2K
43459310 2K
43459309 2K
43459332 2.5K/1.5K OKI C3600N/C3450
43459331 2.5K/1.5K
43459330 2.5K/1.5K
43459329 2.5K/1.5K
43384448 6K OKI C5500/C5600/C5700 C5800/C5900
43384447 5K
43384446 5K
43384445 5K
41963012 10K OKI C7200/C7300/C7350/C7400
43963011 10K
41963010 10K
41963009 10K
43487736 6K OKI C8600/C8800
43487735 6K
43487734 6K
43487733 6K
41963612 15K OKI C9300/C9500
41963611 15K
41963610 15K
41963609 15K
42918920 15K OKI C9600/C9800
42918919 15K
42918918 15K
42918917 15K
MÃ HỘP MỰC MẦU SL BẢN IN  DÙNG CHO MÁY IN LASER MẦU DELL
331-0778 2K Dell Color Laser 1250C/1350CNW
1355CN/1355CNW
331-0777 1.4K
331-0780 1.4K
331-0779 1.4K
330-3012 1.5K Dell Color Laser 1230C/1235CN
330-3015 1K
330-3014 1K
330-3013 1K
310-9058 2K Dell Color Laser 1320C
310-9360 1K
310-9062 1K
310-9064 1K
593-10312 2.5K/1K Dell Color Laser 2130CN/2135CN
593-10313 2.5K/1K
593-10315 2.5K/1K
593-10314 2.5K/1K
331-0719 3K/1.2K Dell Color Laser 2150CN/2150CDN
2155CN/2155CDN
331-0716 2.5K/1.2K
331-0717 2.5K/1.2K
331-0718 2.5K/1.2K
330-3789 2.5K/5.5K Dell Color Laser 2145CN
330-3792 2K/5K
330-3791 2K/5K
330-3790 2K/5K
330-1198 4K/9K Dell Coloe Laser3130CN
330-1199 3K/9K
330-1200 3K/9K
330-1204 3K/9K
310-8395 4K/8K Dell Color Laser 3100CN
310-8397 4K/8K
310-8399 4K/8K
310-8410 4K/8K
310-8395 4K/8K Dell Color Laser 3115CN
310-8397 4K/8K
310-8399 4K/8K
310-8410 4K/8K
310-5726 2K/4K Dell Color Laser3000CN/3010CN/3100CN
310-5739 2K/4K
310-5738 2K/4K
310-5737 2K/4K
310-5807 9K  Dell Color Laser 5100CN 
310-5808 8K
310-5809 8K
310-5810 8K
MÃ HỘP MỰC MẦU SL BẢN IN  DÙNG CHO MÁY IN LASER MẦU EPSON
C13S050319 4.5K EPSON Aculaser CX21N/CX21NF/CX21NFC/CX21NFT/CX21NFCT
C13S050316 5K
C13S050317 5K
C13S050318 5K
C13S050672 0.7K/2K EPSON Aculaser C1700/C1750N/C1750W
C13S050671 0.7K/1.4K
C13S050670 0.7K/1.4K
C13S050669 0.7K/1.4K
C13S050557 2.7K EPSON Aculaser C1600/CX16/CX16NF
C13S050554 2.7K/1.6K
C13S050555 2.7K/1.6K
C13S050556 2.7K/1.6K
S050100 4.5K EPSON Aculaser C900/C1900
S050097 4.5K
S050098 4.5K
S050099 4.5K
S050190 4K EPSON AcuLaser C1100/CX11/CX11N
S051087 4K
S051088 4K
S051089 4K
C13S050229 5K EPSON AcuLaser 2600DN/2600DIN/2600N
2600TN/C2600/C2600DN
C2600DIN/C2600N
C13S050226 5K
C13S050227 5K
C13S050228 5K
S050149 10K EPSON AcuLaser C4100/C3000
S050146 8K
S050147 8K
S050148 8K
S050245 10K EPSON AcuLaser C4200DN/4200DTN
S050242 8.5K
S050243 8.5K
S05024 8.5K
 
Bài khác
Bảng tra mã hộp mực laser
Bảng tra mã hộp mực in phun
Bảng tra mã băng mực máy in
Bảng tra mã fim fax
Bảng tra mã chíp

Mực máy in laser đen trắng
Hộp mực laser XPpro
Lọ mực đổ laser
Mực kg laser
Mực máy in laser màu
Hộp mực laser mầu Xppro
Lọ mực đổ laser mầu
Mực kg laser mầu
Mực máy in phun màu
Hệ thống dẫn mực in phun màu
Mực đổ máy in phun màu
Mực máy photocopy
Mực đổ photocopy đen trắng
Mực đổ photocopy mầu
Linh kiện máy in laser đen trắng
Gạt máy in laser
Bao lụa máy in
Vỏ nhựa hộp mực
Trục từ trục cao su
Linh kiện máy in laser màu
Trống máy in laser mầu
Gạt máy in laser mầu
Chíp hộp mực laser mầu
Linh kiện máy photocopy
Trống photocopy
Gạt mực photocopy
Lô sấy ép máy photocopy
Hoạt động
Tin tức
Đến lượt Sharp bị phạt nặng vì tội thông đồng làm giá LCD
Internet toàn cầu “thoát hiểm” sau ngày 9/7
Câu chuyện đằng sau thiết kế của Galaxy S III
Samsung sẽ phát triển máy tính bảng Windows RT
Microsoft chính thức công bố thời điểm ra mắt Windows 8
LG sản xuất điện thoại lõi tứ, camera 10 megapixel
Tìm ra nguyên nhân làm điện thoại Galaxy S III bốc cháy
Những laptop bán chạy nhất tháng 6/2012
iPhone thế hệ 6 sẽ ra mắt sớm trong tháng 8
Cựu nhân viên Nokia sản xuất điện thoại MeeGo
Đăng kí nhận báo giá
Tên khách hàng:
Địa chỉ:
E-mail:
Điện thoại liên hệ:
Trang chủ     Giới thiệu     Sản phẩm     Bảng tra mã     Tin tức sự kiện     Hoạt động     Liên hệ     Diễn đàn

Hà Nội04.36335253
04.36283044
Đà Nẵng0511.3705477
Hà Nội
Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Kỹ thuật
Đà Nẵng
Kinh doanh
Kinh doanh
Kinh doanh
Kỹ thuật
-->